Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Har du svårt att ta dig upp ur sängen på söndagmorgnarna? Bild: Johnér

Fler än hälften drabbas av söndagsångest

Psykologens bästa knep för att slippa oron

Vi känner alla till den, men vi har inte vetat mycket om den – förrän nu.
Sex av tio svenskar lider av söndagsångest, men den är mindre vanlig i Norrland, visar en ny undersökning från Novus.

Publicerad 2015-04-20 | Senast ändrad 2016-11-11 | Vardagspuls

Är du ung, högutbildad och bor i södra Sverige? Då är risken stor att du drabbas av återkommande söndagsångest.
Det är den där sinnesstämningen när helgen börjar röra sig mot sitt slut, och humöret dyker. Känslor av stress, ångest, oro eller rent av panik dyker upp. Det kan påverka sömnen, och många blir mer lättretliga.
För första gången har den svenska söndagsångesten undersökts på djupet. Novus har i samarbete med Nackademin frågat ut drygt 1 000 svenskar. Resultatet: tre av tio upplever den återkommande och mer än hälften av alla vuxna svenskar har någon gång haft perioder med söndagsångest.

– Det är en extremt hög siffra och därför är det viktigt att vi pratar om det. Det är vanligt att människor som mår dåligt känner sig ensamma i det, trots att de nästan aldrig är det, säger psykologen Jenny Rickardsson, som analyserat resultatet från undersökningen.

Stora skillnader i landet

Undersökningen visar också på stora skillnader, bland annat mellan olika delar av landet. Personer som bor i Norrland har till exempel i mindre utsträckning söndagsångest än människor i övriga Sverige.
– Jag kan bara spekulera i varför det ser ut så. Kanske är det på grund av ett lägre tempo än i storstadsregionerna eller en annan inställning i vardagen. Det är spännande att norrlänningarna enligt svaren är mindre stressade och mer nöjda med sina jobb – samtidigt som de känner mer deppighet över att helgen är över än genomsnittet, säger Jenny Rickardsson.

Fler unga drabbas

Dessutom lider unga av söndagsångest i större utsträckning än äldre. Nära hälften av de svarande i åldrarna 18 till 29 år uppger att de har återkommande söndagsångest och hela 78 procent har någon gång i livet upplevt det.

– Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna och väldigt många upplever att söndagar är extra jobbiga. Jag tror att det har att göra med den stora arbetslösheten och osäkerheten på arbetsmarknaden, som i stor utsträckning drabbar unga, säger Jenny Rickardsson.

Överläkaren: Det här är bästa träningen mot stress

De vanligaste orsakerna till söndagsångest är enligt undersökningen oro inför den kommande veckan, prestationsångest, stress och missnöjdhet med jobbet.

Läs hela rapporten på sondagsangest.se.

Experten: Så lindrar du din söndagsångest

  • Finn felet – och förändra. Söndagsångest kan orsakas av omständigheter som du kanske vill förändra. Är det någonting du är missnöjd med i din livssituation? Att göra något man tycker är meningsfullt på jobbet är viktigt för välmåendet.
  • Skaffa en sömnrutin. Kliv upp tidigt på söndagar, varva ned tidigt på kvällen och lägg dig i rimlig tid. Om du har svårt att sova – kom ihåg att de flesta klarar sig fint även om de sover uselt en natt eller två.
  • Spring dig fri. Att motionera frigör må bra-hormonet endorfin som hjälper din hjärna och kropp att klara av psykiska påfrestningar bättre.
  • Gör något roligt – även om det känns tråkigt. Det är vanligt att man drar sig undan och slutar göra sådant man egentligen gillar när man får söndagsångest. Gör tvärtom!
  • Berätta för någon. Att dra sig undan eller låtsas som ingenting fungerar ofta dåligt. Delar du med dig av dina funderingar till andra kan du ofta få nya sätt att se på saken.
  • Sök professionell hjälp. Om du har stora problem med ångest eller nedstämdhet sök dig till din närmaste vårdcentral där du kan få hjälp av en psykolog för behandling.

Källa: Jenny Rickardsson, psykolog och expert på kognitiv beteendeterapi.