Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Stressa mindre och gå ner i vikt Bild: Johnér

Steg för steg – så lugnar du din stressade hjärna

Stress kan vara många olika saker men en slags stress brukar benämnas som inre stress.
Att älta det som har varit eller oroa oss över det som komma skall – ofta helt i onödan.
Långvarig stress kan dessutom påverka oss att lättare gå upp i vikt.

Publicerad 2016-11-14 | Jeanette Steijer

Man misstänker idag att vissa delar av hjärnan kan skadas vid långvarig stress men att det också faktiskt finns möjlighet för nybildning av celler i den delen av hjärnan. Det som är både spännande och tänkvärt är att man i forskning har sett förändringar i hjärnan på människor som börjat träna medveten närvaro eller meditation.

Den enkla handlingen att öva medveten närvaro eller mindfulness ökar både hjärnaktivitet och tätheten av hjärnans vävnad i vissa områden. Områden som har att göra med hur vi hanterar exempelvis motgångar, stress och koncentration.

Mindfulness är en beprövad metod som kan hjälpa dig att ta kontroll över negativa tankar och känslor. Du kan lära dig släppa taget om oro, stress och andra faktorer som hindrar dig från att vara i full närvaro. Du kan lära dig att uppleva nuet i stunden utan att hela tiden tolka eller förvränga det du upplever. Att bara vara här och nu genom att koncentrerat observera dina tankar och sinnesintryck. Att acceptera allt som det är och inte vara slav under dina tanke- och känslomönster som ofta går på autopilot.

Därför är det så bra för hälsan att bada kallt

Hur gör man då? När börjar man? Vad gör man? Det kan verkligen kräva övning att hitta till ett lugn och en medveten närvaro. Men det behöver inte vara svårare att komma igång än så här:

  1. Sitt på en stol med fötterna platt mot golvet och använd några minuter till att bara andas långsamt in och ut.
  2. Rikta all din uppmärksamhet på ditt andetag. Känn luften som strömmar in genom näsan, ner genom luftstrupen och ända ner i botten av lungorna.
  3. Känn när kroppen skiftar och luften istället strömmar ut genom lungorna, bröstkorgen töms och sjunker ihop.
  4. När tankar kommer som distraherar dig från din andning, oroa dig inte. Bara låta dem passera, och flytta tillbaka din uppmärksamhet till din andningen.

Lite övning varje dag så kommer du kunna tillbringa från ett par till flera minuter med att göra ingenting annat än att fokusera på din andning och alla andra tankar får vänta.

Så, nu har du kommit igång med mindfulness! Det finns både kurser och filmer på nätet som du kan ta hjälp av om du vill börja hemma och få guidning exempelvis med andetag eller annan meditation.

Lycka till!