Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Stress kan påverkar dig positivt Bild: Mostphotos

Stress kan påverka dig positivt

Professorn: Du blir pigg, alert och skärpt

När vi tänker på stress är det sällan i egenskap av någonting positivt. Stressforskningsinstitutet i Stockholm vill nyansera den bild av stress som media sprider. Vad som nästan aldrig lyfts fram är att stress i viss mån faktiskt kan påverka oss positivt. Stress är en naturlig del av livet!

Publicerad 2017-08-28 | Senast ändrad 2018-05-11 | Erika Sjöö

De flesta av oss känner igen sig i att vara stressade på ett eller annat sätt. Kanske handlar det om att få ihop ett tajt schema i vardagen, fullspäckade arbetsdagar eller att känna oro för sina anhöriga.

– Det råder ingen tvekan om att stress ska tas på allvar. Tittar vi oss runt omkring i samhället är det många som är sjukskrivna med anledning av stressrelaterade diagnoser. Det finns också starkt stöd för att stress ökar risken för att drabbas av allvarliga sjukdomar såsom depression och hjärtsjukdom. Vi på Stressforskningsinstitutet tycker dock att den bild av stress som framkommer i massmedia tar fasta på problemsidan vilket leder till att debatten blir onyanserad, säger Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Akut stress – inte farligt

Göran Kecklund menar att det sällan finns någonting negativt eller farligt med den stress vi kan känna av på en hektisk arbetsdag, så kallad akut stress.

– Att ha en fullspäckad dag gör ofta livet roligt. Att vara aktiv och ställas inför utmaningar är förenat med mycket stimulans. Den här typen av stress gör oss pigga, alerta och skärpta. Att känna sig lite trött och sliten på fredagskvällen efter en krävande vecka är varken konstigt eller farligt, säger Göran Kecklund.

Om du däremot känner att du inte fått vila ut efter helgen bör du vara observant menar han.

– Att ständigt känna sig uppvarvad, trött och sliten kan vara ett tecken på någonting som bör redas ut, säger Göran Kecklund.

Oro på natten

Många av oss känner säkert igen känslan av att vara orolig och stressad inför någonting som ska hända dagen därpå. Du vaknar mitt i natten och tankarna spinner vidare inför vad som eventuellt kommer att hända under morgondagen. Göran Kecklund menar att den här typen av stress kan vara allvarligare än att ha en krävande arbetsdag.

– Att ständigt oroa sig för framtida händelser ökar risken att drabbas av kronisk stress och leder ofta till sömnstörningar. De flesta människor klarar av att hantera tillfälliga stressituationer men vi på Stressforskningsinstitutet skulle önska att det fanns mer spridd kunskap kring hur man hanterar balansen mellan stress och återhämtning, gärna i form av självhjälpslitteratur eller informativa webbsajter. Sjukvården borde också kunna bli bättre på att jobba aktivt med de som behöver hjälp för att de känner sig stressade för jämnan, säger Göran Kecklund.

4 positiva effekter av stress

  1. Du blir piggare. Stress kan medföra att du blir pigg, alert och skärpt.
  2. Du känner välbehag efteråt. När du åstadkommit något under stress infinner sig ofta en känsla av välbehag.
  3. Du upplever en positiv trötthet. Efter en hektisk dag är det många som upplever en positiv trötthet på kvällen. ”Nu somnar jag lättare. Det här har varit en bra, aktiv och stimulerande dag.”
  4. Du bibehåller en god hälsa. Ett visst mått av stress varje dag gör att vi använder hjärnan och kroppen i högre grad, något som i sin tur bidrar till en god hälsa.

Tips!

Även om du har ett aktivt liv så glöm inte bort att faktiskt varva ner och inte göra någonting särskilt då och då. Tänk på att Även positiv och stimulerande stress kan utvecklas till kronisk, belastande, stress om du aldrig ”stänger av” och prioriterar vila och återhämtning.

Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet.