Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En studie visar att personer med depression blev bättre av bildterapi Bild: Mostphotos

Ny studie: Svår depression kan lindras med bildterapi

Förbättrad sömn och mindre oroskänslor

Avslappningsövningar, kritor och vattenfärger. Det var vad som behövdes för att patienter med medelsvår eller svår depression skulle må bättre. Det visar forskning från Sahlgrenska Akademin.

Publicerad 2017-10-05 | Vardagspuls

Bildterapi kan vara ett sätt att lindra depression, det visar en ny avhandling från Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

I studien fick 43 patienter med svår eller medelsvår depression genomgå tio behandlingar med individuell bildterapi. Varje session började med att patienterna fick göra en avslappningsövning, därefter var det dags att plocka fram kritor och vattenfärger och börja skapa utifrån ett bestämt upplägg och tema. Utöver bildterapi fick patienterna medicinering, kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi och fysisk terapi.

I studien ingick även en kontrollgrupp på 36 personer som inte fick någon bildterapi men som hade samma sjukdomsbild.

Förbättrad sömn och mindre oro

Bildterapin skulle visa sig ge positiva resultat. Efter att patienterna fått tio timslånga behandlingar hade deras tillstånd förbättrats med i snitt närmare fem steg på en skattningsskala som används vid depressionssjukdom, skriver Sahlgrenska Akademin i ett pressmeddelande.

Patienterna upplevde att sömnen förbättrades, oroskänslorna blev mindre, initiativförmågan förbättrades och det känslomässiga engagemanget ökade. Vissa av patienterna kunde återgå till sitt arbete.

Hos kontrollgruppen kunde ingen förbättring av depressionen säkerställas.

Stimulerar hjärnan

Christina Blomdahl som skrivit avhandlingen menar att man kan dra slutsatsen att det var bildterapin som gjorde att patienterna mådde bättre.

– Även de personer som inte upplevde någon direkt nytta med behandlingen hade förbättrats. Att måla bilder utifrån teman och samtala om bilderna med terapeuten bidrar till självreflektion och stimulans av hjärnan som sker utanför det medvetna, säger Christina Blomdahl i pressmeddelandet. 

Hennes förhoppning är att bildterapin återinförs i vården.