Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Ta till vara på varje dag och gör saker du mår bra av Bild: Pixabay

Lyckoexperten: Så får du varje dag i livet att räknas

”Fråga dig själv vad som är viktigt och varför”

Vi lever i genomsnitt 29 000 dagar. Av dessa 29 000 dagar går ca. en tredjedel bort på sömn. Dessutom har de flesta av oss redan hunnit avverka en hel del av våra dagar, då vi redan är en bra bit in på vår livsresa. Jag är inne på min 10 403 dag, vilket lämnar ca. 12 000 dagar (med sömndagarna borträknade).

Publicerad 2016-09-30 | Tina Löfström

När man tänker på livet i antal år blir det så abstrakt, men om vi pratar dagar så blir det så tydligt att vi behöver ta ansvar för att göra det bästa av den tid vi har här på jorden. Jag tänker ofta på detta. Då och då ställer jag mig frågan: ”Vad vill jag att det ska stå på min gravsten när jag dör?”. Det är inte en lätt fråga. Den är tung och svårt och djup. Men den väcker något i mig som får mig att verkligen fundera på vad som känns viktigt i mitt liv.

”Här vilar hon med det stora huset och alla pengarna”. Nä. Så vill jag verkligen inte att det ska stå. Att då spendera ett helt liv att jaga en framgång som mäts i materiella saker – vad är meningen i det?

”Här vilar hon som jobbade som en tok – men aldrig hade tid för oss i familjen”. Hua… Men ändå så är det verkligheten för många. Man tänker att man har tid sen. Senare. ”DÅ ska jag hinna umgås med nära och kära. Jag ska bara…”.

Det finns många olika varianter på vad det skulle kunna stå. Men varje gång jag tänker på det, så landar jag i nästintill samma svar. Jag vill att mina nära ska minnas mig som en som givit av livet. En som gjort gott för andra och som levt ett rikt liv med mycket glädje och mycket mening.

Men vad är då ett rikt liv? Vad betyder det egentligen. Det finns det inget svar på – annat än djupt inom oss själva. Alla har vi olika definitioner av vad det betyder. Därför är det så viktigt att stanna upp och lyssna. Vi behöver ifrågasätta de värderingar och livsmål vi lever med varje dag. Vi behöver stanna upp och ta oss en redig titt på dem. Och vi behöver fundera på om det är våra värderingar och mål, eller sådana vi ärvt. Av familjen. Av samhället. Av kompisgänget. Av de allra närmsta.

Vad är viktigt för mig och varför?

29 000 dagar. Det är allt vi har. OM inget händer på vägen. Därför vågar jag inte vänta. Jag vågar inte skjuta upp livet till imorgon och halv-leva idag. För jag vill att alla mina 29 000 dagar ska räknas. Jag vill veta att jag gör allt vad jag kan för att leva det liv jag fått fullt ut. På det sätt som jag själv valt och som skänker mig och min omgivning lycka.