Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tina Löfström: Vilket minne vill du återuppleva i dag? Bild: Johnér

Vilket minne väljer du att återuppleva i dag?

Vardagspuls lyckoexpert Tina Löfström skriver om våra minnens förmåga att väcka känslor.

Publicerad 2016-10-21 | Tina Löfström

Det finns så många vackra minnen som ligger djupt lagrade i oss. Minnen från när vi lekte med bästa lekkompisen i skogen utanför förskolan. Minnen från första kärleken och allt som bubblade inom en just då. Minnet av pirret inför första skoldagen varje hösttermin. Minnet från den där festen där allt bara klaffade och kvällen var en succé.

Vi har alla ett helt bibliotek inom oss dit vi när som helst kan kliva in och botanisera. Där vi kan bläddra i de tusentals sidorna som tillsammans bildar det liv vi levt och ser tillbaka på. I biblioteket finns böcker om glädje och värme. Om musik och sång och kreativitet. Om sorg och ilska. Om allt vi varit med om. Om alla miljontals sinnesintryck och känslor som passerat i våra liv.

Våra minnen har en förmåga att plocka upp allt detta och levandegöra det igen. De kan väcka känslor till liv, som vi knappt visste att vi känt.

Som ett bibliotek

Jag satt i bilen för ett tag sedan och hade radion på medan jag körde. På radion poppade plötsligt en låt upp, som jag inte hört sedan jag gick i gymnasiet. Samtidigt som låten spelades kastades jag tillbaka in i tonåren. Tillbaka till min gymnasieskolas bildsal. Där stod jag, med en pensel i handen och målade på en canvasduk. I takt med musiken formades en kopia av Michelangelos verk ”Adams skapelse”. Men istället för ansikten var uppdraget att måla kattansikten där människoansiktena skulle vara. Just där och då hade jag en lycklig stund fylld av flow, lugn och skaparlusta.

Tillbaka i bilen. Många år senare. Där sitter jag och känner samma känslor som då, allt tack vare en låt på radion.

Minnen har en förmåga att väcka känslor om och om igen. Allt vi behöver göra är att kika in i biblioteket, plocka upp en bok och börja läsa. Och det häftiga är att de ger oss en lyckoökning oavsett om det är i nutid, där vi skapar minnet eller om vi återupplever det. Att ta ett besök i biblioteket, kan därför vara det som gör din dag lite extra lyckofylld.

Vilket minne väljer du att återuppleva idag?