Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Marika Carlsson komiker Bild: Rebecca Martyn

Marika Carlsson: "Så vågar du ta plats"

Ståuppkomikern guidar dig ur blyghetszonen

Hur blir man så där modig? Att man vågar gå upp på scenen och få alla i rummet att skratta?
Här håller humorgeniet Marika Carlsson ta plats-kurs – steg för steg.

Publicerad 2015-04-15 | pernilla@vardagspuls.se

Först och främst vill populära ståuppkomikern Marika Carlsson slå fast att det faktiskt inte är något fel med att vara blyg och introvert. Den där som inte hörs och syns allra mest.
"Alla kan ju inte vara clownen som står i centrum" säger hon.
Men om du har en önskan om att ta mer plats så har hon en rad handfasta tips, både för dig som vill bli mer synlig på festen och för dig som rentav vill våga dig på rollen som ståuppkomiker.

För dig som vill ta mer plats

1. "Kom ihåg att många duktiga skådespelare är blyga privat. På scenen är man någon annan, så det kan vara jättenyttigt att testa på att spela ut och släppa sina hämningar. Det finns ju både amatörteatergrupper och improvisationsteater man kan prova på. Kanske upptäcker du nya sidor hos dig själv?"

2. "Om du är väldigt blyg och vill bli mer framåt i sociala sammanhang, ta det gradvis. Tänk "Jag ska ställa tre frågor till en person på den här festen" eller "Nästa gång någon frågar mig något på middagen ska jag svara med minst tre meningar."

3. "Var den du är och tyck om dig själv som du är. Det är viktigast. Sedan kan du utmana dig själv på olika sätt."

För dig som vill vara rolig på scen

1. "Det bästa tipset är att gå en kurs i standup. Du går den tillsammans med andra nybörjare, som är precis lika rädda som du. Standup-kurser finns runt om i Sverige, jag gick en nybörjarkurs på Dramatiska Institutet 2001. Då får du lära dig hantverket från grunden och uppträda för andra."

2. "Det du behöver är framför allt träning. Öva inför människor med samma intresse. När du gått kursen, dra ihop de andra deltagarna och turas om att vara publik, så att ni kan ge varandra feedback. Vi var fem stycken i Göteborg som träffades, skrev material och uppträdde för varandra. Det är bästa förberedelsen för att gå upp på scenen på riktigt."

3. "Det är SKITLÄSKIGT i början, det tycker alla. Jag hade en liten pepptanke, att 'jag tycker att det här är läskigt, men de som sitter i publiken tycker att det är ännu läskigare, för de vågar inte'. Lycka till och kör hårt!"