Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

”.....”

Jess Glynne besökte Vardagspuls och berättade om ...

Publicerad 2015-09-04 | Senast ändrad 2017-05-11 | kajsa@vardagspuls.se

Välkommen Jess Glynne! Det är en ära att ha dig med i programmet.

Tack för att jag fick komma. 

Vad tycker du om Sverige hittills?

Jag älskar sverige, ag har varit här flera gånger. det är så viktigt jag kommer till europa

Ditt album gick direkt upp på förstaplatsen. Hur firade du?

Jag firade under en hel vecka och det var ganska så galet. Tillsammans med bandet och med familjen. Det var middag och drinkar och party. Och eftersom jag har varit så upptagen var det rätt så intensivt.

Tidigare i år gjorde du en operation – berätta om den.

Jag hade knutar på stämbanden. Det enda sättet att få bort dem var att operera så det var det enda jag kunde göra.

Och sedan hade du en list-etta. Var det något du hade räknat med?

Nej, jag hade inte väntat mig det överhuvudtaget. Jag blev givetvis tacksam och det var känslosamt att det gick så bra.

Jag läste att du skrev 100 låtar till ditt första album.

Ja, jag skrev så mycket för att verkligen hitta rätt, vad som verkligen var jag. Och för att hitta dit var jag tvungen att jag testa och göra många olika saker.

Var hittar du din inspiration?

Från livet. Livet  är inspirerande i sig.

Någon svensk favoritartist?

Jag känner inte till så många, men abba kanske.

Du turnerar i Storbritannien nu ?

Ja, och om en vecka åker vi till USA där vi ska turnera runt i 2,5 veckor.

I dag ska vi lyssna på din nya låt ”Take me home” – berätta om den.

Det är en personlig sång. Jag började skriva den när jag var ganska så nedstämd. Samtidigt ville jag ville skriva något med hopp i – inte en som var sorlig eftersom jag inte är en sorglig person. Men det är viktigt för mig att skriva musik med ett budskap

Tack så mycket, Jess, nu är det dags för dig att gå upp på scenen.

Tack så mycket för att jag fick komma hit!