Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

emma morano Bild: Alessandro Grassani, The New York Times

117-åringens tips för ett långt liv: Undvik karlar

”Jag vill inte bli dominerad av någon”

Emma Morano är världens just nu äldsta person. Och 117-åriga har två tips för ett långt och lyckligt liv: Ät tre råa ägg om dagen och undvik karlar. Och hon om någon borde ju veta.

Publicerad 2016-05-16 | Senast ändrad 2016-11-29 | Vardagspuls

Att man blir visare med åren vet vi. Och en som därmed borde vara väldigt vis vid det här laget är Emma Morano från Italien som nu är världens äldsta person och därmed också den sista levande som föddes på 1800-talet. Och hon är tämligen säker på vad det är som gjort att hon levt så länge. Att hon ätit råa ägg varje dag och att hon levt utan någon man.

Emma Morano föddes 29 november 1899 i det italienska lilla samhället Civiasco där hon arbetat som kock och i fabrik. Då hon som ung led av blodbrist, anemi, rekommenderade en läkare henne att äta tre råa ägg om dagen. Något som hon gjort sedan dess och som hon tror är en bidragande orsak till att hon hållit sig så frisk så länge.

Lämnade sin våldsamma man

Men hon tror också att det beror på att hon undvikit män i sitt liv.
 – Jag ville inte bli dominerad av någon, säger hon till New York Times.

Efter att ha levt i ett våldsamt förhållande där hon blev slagen lämnade hon sin dåvarande man. Och sedan dess – i 78 år– har Emma Morano levt som singel. I dag lever hon i en liten tvårummare i italienska Verbania, och trivs alldeles utmärkt med livet.

Men som med mycket annat här i livet gäller det att ta historien med en nypa salt. Självklart ligger mycket i generna och även andra miljöfaktorer och hälsoaspekter ligger till grund för ett långt liv.

Den äldsta människan i världen som hittills dokumenterats var fransyskan Jeanne Louise Calment, som dog i augusti 1997. Hon blev 122 år.

MER:
Receptet för ett långt liv