Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

bakterier tangentbord hälsa Bild: Johnér Bildbyrå

5 hälsomisstag du gör dagligen

Känner du igen dig? Dags att få in nya rutiner!

De små valen under dagen påverkar din hälsa mer än du tror.
Här är 5 vanliga misstag.
Tur att det är så enkelt att göra om och göra rätt.

Publicerad 2015-06-18 | Senast ändrad 2017-10-17 | Vardagspuls

1. Du ligger på vätskeminus

Om du inte dricker vatten på morgonen så ligger din kropp efter när den försöker uppnå en sund vätskebalans, enligt chefsdietisten Leslie Bonci vid University of Pittsburgh’s Center for Sports Medicine. Och en mild vätskebrist ökar risken för att du blir på dåligt humör, känner dig trött eller förvirrad under dagen. Gör om, gör rätt: börja dagen med ett stort glas vatten.

2. Du pillar i ditt ansikte

I snitt rör vi vid våra ansikten fyra gånger i timmen, enligt forskare vid amerikanska National Institutes of Health. Varför är det ett problem? Jo, för att dina händer då transporterar besökare från alla bakteriezoner du rört vid. Exempelvis är ett genomsnittligt skrivbord på jobbet hemvist för mer bakterier än arbetsplatstoaletten, enligt forskning från University of Arizona. Så när du pillar på ditt ansikte ökar du både risken för att få finnar – och att smittas av sjukdomar.

3. Du sitter still

Det hjälps inte om du motionerar efter jobbet om du sitter blick stilla i din kontorsstol hela dagarna. Det beror på att enzymerna som bränner fett helt enkelt slutar att fungera när du sitter hela dagen, enligt ett forskningsresultat från University of Missouri. Stillasittande ökar risken för övervikt, hjärtsjukdom, diabetes och stroke. Upp och ta små rörelsepauser, svara i telefon stående, dra nytta av ett höj- och sänkbart skrivbord.

4. Du är distraherad medan du äter

Om du vill bli av med oönskade extrakilon så är det ett stort misstag att placera ett snacksförråd på skrivbordet. Där förlorar du snabbt överblicken på hur mycket du äter. Att äta medan man pratar i telefon har nämligen samma effekt som att göra det när man ser på tv, visar studier från University of Liverpool. Du äter mer, och oftare. 

 

5. Du håller dig

Att vara kissnödig och knipa igen under ett jobbmöte vid något enstaka tillfälle är inte farligt, men om du ofta och länge håller dig när du är kissnödig så påverkar det din blåsaUrinblåsan består av muskelvävnad, som då tänjs ut och muskulaturen förslappas. Då får man svårt att tömma blåsan helt, och i den urin som blir kvar kan bakterier börja växa med urinvägsinfektioner som följd.

 

Källa: prevention.com, Menshealth.com, urologmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala