Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

sjuk sjukdomar barn feber Bild: Johnér

5 konstiga barnsjukdomar du inte kände till

– så håller du ditt barn friskt i höst och vinter

Du som är småbarnsförälder känner säkert igen när ditt barn börjar få feber eller en förkylning. Men det finns andra sjukdomar som är vanliga under vinterhalvåret som inte riktigt blivit lika uppmärksammade.

Publicerad 2015-10-12 | Vardagspuls

Sjukdomar ökar på hösten eftersom virusen överlever lättare i den svala luften. Det blir också lättare spridning av bakterier när vi börjar umgås inomhus.

5 infektioner du inte kände till

Femte sjukan – En infektion som smittar via hosta och nysningar. Barn kan må illa, få feber, diarré, bli trötta eller få rodnader på kinderna. Infektionen går över av sig själv.

Höstblåsor – En infektion som ger symtom i form av blåsor i munnen eller på händerna. Det är vanligast att barn under tio år drabbas. Infektionen sprids genom kroppskontakt och kallas höstblåsor eftersom infektionen är vanlig under hösten. Infektionen går över av sig själv.

RS-infektion – Under vinterhalvåret är RS-virus vanligt, både hos vuxna och barn. Symtom för infektionen är feber, förkylning och hosta. En del kan också få svårt att andas. Infektionen sprids via kroppskontakt och förkylning. Men kan också spridas via saker som barn har haft i munnen. Infektionen går över av sig själv men sök vård om du har svårt att andas.

Mollusker – Liknar vårtor och orsakas av virus som sprids via kroppskontakt. Oftast ger de inga andra symtom och finns ofta vid ljumske eller ben. De brukar försvinna men kan finnas kvar under ett års tid.

Meningokockinfektion – En allvarlig infektion som orsakas av bakterier från nysningar, pussar eller genom att dela med sig av sin vattenflaska. Infektionen kännetecknas av blåröda utslag på armar, fötter och bröst. Barn kan få feber, kräkas och få ont i huvudet, vilket kan vara tecken på en hjärnhinneinflammation. Sök vård direkt på en akutmottagning om du misstänker en meningokockinfektion. Barnet kan då få en antibiotikabehandling.

Källa: Vårdguiden

Så håller du dig frisk

1. Tvätta händerna regelbundet.
2. Hosta i armvecket och inte i händerna.
3. Använd handsprit i offentliga miljöer.
4. Ät mycket frukt i olika färger.
5. Var noga med sömnen.
6. Vädra mycket.
7. Tvätta gosedjur och handdukar ofta.
8. Se till att barnen är ute och leker.
9. Håll dig varm!

Källa: Womanshealth