Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

5 myter om förstoppning Bild: Johnér/Press

Hjälper det att dricka vatten vid förstoppning?

Dietist Sofia Antonsson reder ut fem vanliga myter

Det finns många tips, knep och uppfattningar kring hur man ska bete sig vid en förstoppning. Men många av dessa är rena myter som mest skapar förvirring. Det menar dietist Sofia Antonsson som här reder ut fem vanliga missuppfattningar kring tröga magar.

Publicerad 2016-05-26 | Senast ändrad 2017-03-02 | Vardagspuls
  1. "Man ska undvika blåbär vid förstoppning". Vid en akut diarré kan blåbär fungera stoppande men för en redan trög mage har blåbär ingen negativ effekt. Snarare tvärtom. Blåbär innehåller lösliga fibrer, näringsämnen, vitaminer och antioxidanter vilket är både viktigt och bra att få i sig vid en förstoppning.
  2. "Är du förstoppad ska du dricka mycket". Att dricka mycket vatten är nog ett av de vanligaste husmorstipsen för att få i gång en slö mage. Men faktum är att detta hjälper föga. Det är självklart viktigt att dricka vatten men har du redan ett normalt vätskeintag kan du inte påverka magens funktion genom att öka på med mer. Det kan istället vara farligt att dricka för mycket eftersom det sätter press på njurarna. 1–2 liter per dag är ett normalt och hälsosamt intag.
  3. "Mjölkprodukter är stoppande för magen". Efter en magsjuka kan magen vara laktoskänslig. Därför kan det vara bra att låta magen vila lite från mjölk eller så väljer du laktosfritt några dagar. Men att mjölkprodukter i sig skulle vara stoppande eller försämra redan tröga magar stämmer inte. Fil och yoghurt med bakteriekultur hjälper snarare till att hålla bakteriefloran på en bra nivå i kroppen.
  4. "Ät inte ris om magen är trög". Att äta vitt ris sägs vara bra vid diarré men däremot finns det ingen anledning att hoppa över riset om du känner dig förstoppad. Ris är bra vid förstoppning eftersom det innehåller rätt sorts fibrer och är snällt mot magen. Detta gäller alla sorters ris, även fullkornsris vilket är att föredra när magen är trög och inte så samarbetsvillig.
  5. "Te kan vara boven vid förstoppning". Hur magen reagerar på olika livsmedel och drycker är individuellt men det går inte att säga att te generellt är dåligt vid en trög mage. Rött, grönt och vitt te inte påverkar magen överhuvudtaget så dessa sorter kan du lugnt dricka även om du har förstoppning. Upplever du ändå att magen påverkas negativt kan du därför välja de ovan nämnda sorterna istället för svart te.