Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

sex förbättrar hälsan Bild: Johnér Bildbyrå

Så förbättrar sex din hälsa

6 härliga skäl att ligga ofta

Det är inte bara så att det känns bra.
Det är även väldigt bra för hälsan.
Fördelarna med sex håller i sig även utanför sovrummet – på 6 överraskande sätt.

Publicerad 2015-04-16 | Senast ändrad 2018-04-13 | Vardagspuls

1. Det boostar ditt immunförsvar

Sex ger dig högre nivåer av skyddet i kroppen mot virus och andra otrevligheter. En studie från Wilkes Universitet i Pennsylvania visade att högskolestudenter som hade sex 1–2 gånger i veckan hade större mängd skyddande antikroppar än studenter som hade sex mer sällan.

2. Mycket vill ha mer

Ett regelbundet sexliv har klara hälsofördelar för kvinnor. Det påverkar både blodflödet och lubrikationen i underlivet positivt, vilket gör det ännu skönare att ha sex.

3. Fint för hjärtat

Ett bra sexliv gynnar ditt hjärta. En studie visade att män som har sex åtminstone två gånger i veckan minskar risken att dö i hjärtsjukdom med hälften. Det beror bland annat på att sex påverkan testosteron-nivåerna på ett positivt sätt.

4. Ersätter värktabletten

Nästa gång du sträcker dig efter en värktablett – ha sex i stället. Orgasm har visat sig vara en effektiv metod för att blockera smärta. Men även sexuell stimulans utan orgasm påverkar smärtnivåerna, på grund av de hormoner som frigörs i kroppen och höjer smärttröskeln. Forskare vid State University of New Jersey fann att sex dämpade obehag från till exempel ryggvärk, ledsmärtor och vissa former av huvudvärk.

 

5. Förbättrar sömnen

Det är inga konstigheter att du lätt somnar in efter tillfredsställande sex, och ofta sover djupare. Det beror på en orgasm frigör ett särskilt hormon i kroppen, som påverkar känslan av avslappning.

6. Minskar stress

Närheten i sig påverkar dina stressnivåer i kroppen. Det beror på att beröring skapar en kemisk reaktion i hjärnan som stimulerar ditt belöningssystem. Du blir helt enkelt glad av ett skönt sexliv. 

Källa: WebMD.com