Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Träna tillsammans Bild: Johnér

6 sätt: Så förbättrar träning din relation

Skälen att införa nya svettiga rutiner

Tänk att en runda i spåret, en omgång med hantlarna i gymmet och en lugn stund i yoga-studion kan ge ett lyft åt er relation! Det är faktiskt sant. Här är listan som avslöjar varför.

Publicerad 2015-05-04 | Senast ändrad 2017-05-26 | Vardagspuls

1. Dämpar stress

Benägenheten att gräla ökar rejält när du är stressad och trött. Träning är ett av de bästa sätten att motverka stress. Vid fysisk aktivitet frigörs endorfiner i kroppen, må bra-hormonet som både lugnar dig och dämpar smärta. Det har därför kallats ”kroppens eget morfin”. En rejäl dos motion och plötsligt leder inte längre kvarglömda strumpor på golvet till gräl.



2. Sexlusten ökar

Träning ökar blodflödet i hela kroppen och det inkluderar de nedre regionerna. Det i sin tur gör dig mer känslig och mottaglig för stimulans. Att springa ihop med din partner gör det helt enkelt roligare att ha sex, vilket bekräftades av hela 68 procent av de tillfrågade kvinnorna i en amerikansk enkät.



3. Självförtroendet växer

Att träna ger ditt självförtroende en skjuts, enligt en studie från Journal of Health Psychology. Och självförtroendet spelar roll även i sovrummet. När vi trivs med oss själva blir vi helt enkelt mer bekväma även med intimitet och nakenhet. Men nej, det krävs inga sexpack och svällande muskler för att få effekt. Studien visade att all träning har positiv effekt för självförtroendet.



4. Stärker band

Att ta sig an nya utmaningar och växa tillsammans stärker banden mellan er. Det gäller även i högsta grad träning. Att träna tillsammans för att klara milen, att peppa varandra att klara ännu en armhävning, lyfta de där vikterna eller bestiga det där berget ihop förbereder er för att klara alla slags utmaningar tillsammans.

5. Ni fattar bättre beslut

Hjärnan behöver gott om syre för att fungera ordentligt, och träningsrutinen ser till att den får det. En studie från Psychophysiology med tränande kvinnor visade att kvinnor som svettas regelbundet har bättre syretillförsel i de delar av hjärnan som är inblandade i att fatta beslut.



6. Ni orkar mer

Du blir tröttare om du inte tränar. Och så den trevliga motsatsen: du blir piggare och får mer ork och energi av att träna. Det beror på att syreupptagningsförmågan ökar när du tränar, dessutom aktiveras hela hjärt- och kärlsystemet, och kroppen tar upp näring mer effektivt. Dessutom visar forskning att regelbunden träning förbättrar kvaliteten på din sömn. Resultatet? Du och din partner får mer ork för ett roligt liv tillsammans.



Källa: Fitness Magazine