Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

frusen 7 anledningar Bild: Johnér

7 anledningar till att du alltid känner dig frusen

Sover du tillräckligt?

Är du en sådan som alltid fryser lite, även när andra klagar på att det är för varmt? Då är det dags att fundera över följande vanliga anledningar till att du alltid känner dig frusen.

Publicerad 2016-01-13 | Senast ändrad 2017-10-30 | Vardagspuls

1. Du är smal

Om du har ett lågt BMI, någonstans kring 18,5 eller lägre, finns det en större risk att du känner dig frusen. Anledningarna är flera. Dels saknar du det fett som kan skydda dig mot låga temperaturer, dels kan det vara så att du äter för lite vilket gör att ämnesomsättningen inte skapar tillräckligt med värme. Fundera över om det kan vara bra för dig att lägga på dig lite värmande hull.

2. Sköldkörteln ställer till det för dig

Sköldkörtelproblem kan ligga bakom en lång rad symtpom, bland dem frusenhet. Om du alltid känner dig frusen kan det vara ett tecken på att du lider av hypotyreos, ett tillstånd som orsakas av brist på sköldkörtelhormon. Det gör att din ämnesomsättning går långsammare vilket i sin tur leder till att du fryser. Läs mer om din skördkörtel, hypotyreos och se fler symptom här.

3. Du lider av järnbrist

En av de allra vanligaste anledningarna till att man känner sig frusen är att man har för lite järn i kroppen. Järn hjälper dina röda blodkroppar med att transportera syre i kroppen, vilket tillför värme och näringsämnen till cellerna. Har du brist på järn kan inte de röda blodkropparna göra sitt jobb som du ska – och du känner dig frusen. Här kan du läsa mer om järnbrist och vad du kan göra åt den om du drabbas.

4. Du har dålig blodcirkulation

Om du alltid har kalla händer och fötter trots att resten av kroppen känns varm kan det vara ett tecken på att du har dålig blodcirkulation. Lågt blodtryck kan bero på flera saker, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, rökning eller att du lider av Raynauds sjukdom, ett ofarligt tillstånd som gör att blodkärlen kan dra ihop sig och fingarna domna bort vid låga temperaturer.

5. Du lider av sömnbrist

Forskning har visat att för lite sömn kan rubba den del av hjärnan som styr kroppstemperaturen. Det är oklart varför men sambandet har slagits fast i flera studier. Även ämnesomsättningen kan rubbas av sömnbrist. Svårt att sova? Här hittar du flera tips på hur du kan ändra dina vanor för att sova bättre.

6. Du dricker för lite

Även uttorkning kan leda till att du känner dig frusen. Det beror på att vattnet i kroppen hjälper dig att reglera temperaturen, har du för lite blir du känsligare för låga temperaturer. Om du fyller på med mer vatten hjälper du dessutom ämnesomsättningen vilket i sin tur kan göra att du slipper frysa.

7. Du får i dig för lite vitamin B12

B12 hjälper kroppen att skapa röda blodkroppar som transporterar syre genom kroppen. Om du känner dig frusen kan det därför vara en god idé att fylla på med mat rik på vitaminet, till exempel fisk och mejeriprodukter.

Källor: Health.com, Expressen