Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

 

Utbildningsminister Gustav Fridolin och psykopterapeut Louise Hallin är oense om mobilanvändande i skolan – ur Vardagspuls från 12 mars 2015.
”Hur kan skolan tillåta mobiltelefoner i skolan”, säger Hallin.

Mobilfria skolor förbättrar elevernas prestation

”Mobiltelefonen gör oss till sämre människor”

Telefonens vara eller icke vara i skolan är en ständigt het diskussion.
I Sverige är det inte förbjudet att ha med sig mobilen in i klassrummet så länge den inte stör undervisningen. Men enligt en brittisk studie förbättrades elevernas resultat när skolorna införde mobilförbud. En som ger den studien tummen upp är medieprofilen Alex Schulman.
– Telefonen gör oss till sämre människor.

Publicerad 2015-11-02 | Vardagspuls

Tidigare i år publicerades en studie från London School of Economics and Political Science som visade att elevers resultat ökar med i genomsnitt 6,4 procent om mobiltelefoner förbjuds i skolan. Och störst var effekten för de lågpresterande eleverna, medan mobilförbudet inte hade någon större påverkan på högpresterande elever enligt studien.

I rapporten, som bland annat brittiska the Guardian har tagit del av, beräknade forskarna att de 6,4 procenten motsvarar cirka 5 skoldagar. Det skulle alltså innebära att skolterminen behöver förlängas med en vecka för att mobiltelefonanvändandet inte skulle medföra några negativa effekter på skolresultatet. Forskarna tittade på skolor i fyra brittiska städer och följde elevernas testresultat och produktivitet från 11 till 16 års ålder.

Inte bara negativt

Och studien visar alltså att prestationen i skolan förbättrades generellt efter det att en skola infört mobilförbud. Men trots att mobilerna kan vara distraherande så framhäver forskarna samtidigt att telefonerna kan vara ett användbart verktyg för inlärning, men att det då ska användas på ett strukturerat sätt.

Och en av de som rasat över dagens regler kring mobiltelefoner i svenska skolan är journalisten och medieprofilen Alex Schulman. ”Det bär mig emot att säga det, men Janne Björklund hade ju rätt. Vi har en flumskola i Sverige. Att vi inte har regler som gör att vi kan hålla borta mobil­telefoner på lektionerna är ju sjukt”, skriver han i en debattartikel i Aftonbladet

Det Schulman syftar på är hur den tidigare utbildningsminustern Jan Björklund vid flera tillfällen kritiserade den svenska skolundervisningen. För drygt ett år sedan presenterade den förra regeringen ett förslag hur det skulle bli ordning och reda i skolan med hänvisning till en Pisa-undersökning.
– Det är ett mycket stort problem i våra klassrum. De flesta tioåringar har mobiltelefoner som de tar in i lektionssalen, sa dåvarande utbildningsministern Jan Björklund (fp) då.

Sedan dess har man således inte kommit längre i frågan. Något som Alex Schulman alltså tycker är förkastligt.Vi vuxna kan inte hantera mobiltelefoner. De distraherar oss och gör oss till sämre människor. Om inte vi klarar det, hur tänker vi då att barnen skulle göra det?, skriver han i debattartikeln.

Håller du med? Tyck till på vår Facebook-sida:

 

”Mobiltelefonen gör oss till sämre människor” Så skriver Alex Schulman i ett omdiskuterat debattinlägg. Och studier...

Posted by Vardagspuls on Monday, November 2, 2015