Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Läkaren Viveca Gyberg om folksjukdomen.

Är du i riskzonen för diabetes typ 2?

Diabetes är en folksjukdom i Sverige. I vissa fall går det alltså att förebygga sjukdomen. Gör testet och se om du är i riskzonen.

Publicerad 2015-03-12 | Senast ändrad 2016-11-14 | Vardagspuls

Är du i riskzonen för att få diabetes typ 2? Testa dig här

Den 14 november är Världsdiabetesdagen. Det är en FN-dag som sätter fokus på alla miljoner människor runt om i världen som har eller riskerar att drabbas av diabetes. 


Diabetes är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker, till exempel finns det typ 1-diabetes, graviditetsdiabetes och typ 2-diabetes. Den gemensamma nämnaren för alla är att sockerhalten i blodet är för hög. Typ 2-diabetes är den vanligaste typen, och de senaste åren har antalet fall ökat.

Hur kommer det sig att det ökar?
– Det beror på att vi rör på oss mindre och ökar i vikt. Viktökning är den starkaste risken att utveckla diabetes, säger Vardagspuls läkare Viveca Gyberg.

Sjukdomen kan vara ärftlig, men livsstilsfaktorer spelar också en avgörande stor roll. Faktorer som ökar risken för sjukdomen är till exempel övervikt, brist på motion, högt blodtryck, rökning och stress.

Det finns dock stora möjligheter att både förebygga och även påverka sin situation om man har typ 2-diabetes.
– Diabetes typ 2 får man framför allt av bukfetma, alltså det som sitter kring magen. Det som gäller är att röra på sig varje dag, äta nyttigt och att hålla sig normalviktig, säger Viveca Gyberg.

Därför är det så viktigt att träna med diabetes – så här tränar du med diabetes

 

MER:

Diabetesläkaren förespråkar 5:2-dieten

Kerstin som är läkare och professor och specialist inom bland annat diabetologi förspråkar 5:2-dieten för diabetiker. På Karolinska institutets hemsida förklarar hon varför.
Bland annat berättar hon att hon länge rekommenderat att diabetiker bör äta färre kalorier vissa dagar i veckan – men utan att kalla det för någon särskild diet. Nu ska hon studera 5:2-metoden vetenskapligt.

Skillnader mellan typ 1- och typ 2-diabetes

Många blandar ihop diabetes typ 1 med typ 2, trots att det är skilda saker.

Typ 1-diabetes är delvis en ärftlig sjukdom som innebär att immunförsvaret kan komma att angripa och förstöra cellerna som bildar insulin. Varför immunförsvaret angriper cellerna är oklart.

Risken att få typ 2-diabetes kan, till skillnad från typ 1, öka på grund av en ohälsosam livsstil. Stora mängder onyttig mat i kombination med brist på motion ökar risken för övervikt, vilket i sin tur ökar risken för typ 2-diabetes. Rökning ökar också risken att få diabetes typ 2.