Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Läkaren Anders Hansen svarade på tittarnas frågor om fenomenet jetlag. Bild: Vardagspuls, Johnér

"Varför är det värre att flyga österut?"

Läkaren Anders Hansen reder ut fenomenet jetlag

Varför är det värre att flyga österut än västerut? Och vad kan man göra för att slippa må dåligt när man byter tidszon? Vardagspuls läkare Anders Hansen svarar på tittarnas frågor om jetlag.

Publicerad 2015-05-28 | Senast ändrad 2016-08-01 | Vardagspuls

Anonym: "Jag undrar varför jetlag känns mer när man reser åt ena än åt andra hållet? Dvs när jag åker till USA från Sverige så känns det inte lika mkt...men när jag åker hem så sitter det i i 2 veckor."

Anders Hansen, läkare:
– Det stämmer, det är värre att åka hem från USA (dvs österut), än det är att åka till USA ur jetlagsynpunkt. Förmodligen beror det på att de flesta människor har en dygnsrytm som är 25 timmar. Man räknar med att man återhämtar en timmes tidsförskjutning varje dygn när man reser västerut (till USA) men bara 45 minuter per dygn när man reser hem.


Tobias: "Om man befinner sig bara en kort tid i en annan tidszon, kan det då vara bra att fortsätta i den egna dygnsrytmen, alltså t ex äta frukost på kvällen?"

Anders Hansen:– Ja, man brukar säga om det bara är en dag eller två så är det ingen ide att justera sig till den nya tidszonen men det bygger såklart på att man inte har något viktigt man ska göra, jobbmöte etc som kräver att man är i fas.

ida: "Om man reser jättemycket i jobbet och ofta vaknar upp i olika tidszoner, kan det ge bestående men?"

Anders Hansen:
– Nej, det finns det inget som tyder på att det skulle kunna ge bestående men även om man reser mycket.


Linn: "I sommar ska jag på språkresa i Tokyo i 3 veckor. Vi flyger från Sverige runt 12 på förmiddagen tror jag, sedan mellanlandar vi i Shippol i amsterdam, och vi är framme i Japan ca 08.30-09.30. Dagen lär bli lång. Hur ska jag förbereda mig?"

Anders Hansen:– Sov ordentligt dygnen innan du ska flyga. Drick mycket vatten på planet. Drick inte kaffe eller alkohol på planet. När du kommer fram, ät och träna vid samma tider som du gör hemma. Gör du allt det här kan du snabba på återhämtningen, förmodligen fördubbla den!


Nina O: "Ögat uppfattar ifall det är dag eller natt? Men hur blir det nu uppe i Norrland, där de är ljust dygnet runt snart?! Blir det en slags jetlag för hjärnan?"

Anders Hansen:
– Mycket bra fråga. Ja, det är liknande symptom som man får när det är som mörkast i Sverige på hösten och vintern. Skillnaden är att det ju inte är snabba förändringar som vid jetlag där man byter tidszoner på bara några timmar.


Richard: "Jag undrar om det på något vis är farligt om man har haft hjärtproblem när man var barn om man flyger mycket. Tänkte på min far som flyger mycket (9 timmars tidsskillnad), 50 bast."

Anders Hansen:
– Mycket bra fråga. Om man har hjärtproblem ska man definitivt vara noga med att undvika uttorkning på flyget. Också viktigt att man är uppe och rör sig under flyget för att undvika risk för proppar.


Tina: "jag får nästan aldrig jetlag när jag reser, inte så att jag mår dåligt iaf. varför drabbas vissa av mycket värre jetlag än andra?"

Anders Hansen:
– Att människor drabbas av jetlag i olika utsträckning vet man men vad skillnaderna beror på vet man inte. Förmodligen har det att göra med genetiska faktorer.