Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.


Överläkaren Anders Hansen och entreprenören Douglas Roos om hur träning ökar kreativiteten. Från Vardagspuls den 24 september.

Därför blir du smartare och mer kreativ när du tränar

Överläkaren: Träna mycket – men inte för mycket

Studier visar att träning ökar din kreativitet och faktiskt gör dig lite smartare. Överläkaren Anders Hansen berättar att en morgonpromenad kan göra att du presterar bättre på skola och jobb och till och med kan höja dina betyg.
Faktum är att hjärnan är det organ som påverkas allra mest av fysisk aktivitet.

Publicerad 2015-09-24 | Vardagspuls

Har du känt dig mer idérik en eller två timmar efter att du har tränat? Det är inte så konstigt. Studier visar att rörelse över huvud taget främjar kreativiteten, oavsett om du befinner dig ute i skogen eller på ett löpband.

Anledningen är att det blir ett ökat blodflöde till hjärnan under träningen. Det ökar nybildningen av hjärnceller och blodkärl och blodet hjälper också till att transportera bort slaggprodykter. Träningen förbättrar också de två hjärnhalvornas koppling till varandra vilket gör att samspelet fungerar bättre. Faktum är att hjärnan är det organ som påverkas allra mest av fysisk aktivitet.

Anders Hansen säger att en rask promenad ökar blodflödet i hjärnan med 20 procent och om du springer ökar blodflödet ytterligare. Men ta inte i för mycket – tränar du för hårt och tar ut dig för mycket finns det risk att din kreativitet i stället minskar. Det beror på att blodflödet minskar om du springer för fort för då behöver nämligen musklerna mer blod. I klippet ovan förklarar överläkaren Anders Hansen hur träningen kan hjälpa dig att få nya idéer.

MER:

Så mycket yngre blir din hjärna av styrketräning