Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Ny forskning visar att människans tarmflora påverkas betydligt mer av vad vi äter än vad tidigare forskning visar Bild: Mostphotos

Ändrade matvanor kan påverka tarmfloran radikalt

Forskare har gjort intressanta fynd i ny studie

Det här med att tarmfloran påverkas olika beroende på vilken mat vi äter är inget nytt. Men nu visar en ny studie att tarmbakterierna påverkas mer än vad forskarna hittills trott.

Publicerad 2017-08-29 | Vardagspuls

Tarmflora är ett ord som varit på tapeten ett bra tag nu. Många är medvetna om att den kost vi äter påverkar hur våra viktiga tarmbakterier mår. En viss typ av mat, som till exempel grönsaker, frukt och mjölkprodukter, gör tarmfloran gladare medan snabba kolhydrater som till exempel socker och vitt mjöl kan göra bakterierna i tarmen missnöjda.

Bakterier försvann snabbt

Nu visar en ny studie att vår tarmflora påverkas mer än vad forskarna tidigare trott när det kommer till vilken typ av livsmedel vi äter. Det är några forskare vid bland annat Stanford-universitetet som låtit undersöka tarmfloran hos Hadza-folket i Tanzania. Att det blev just detta folk beror på att många av dem lever i en jägar- och samlarkultur vilket medför att deras kost förändras beroende på om det är torr- eller regnperiod.

Genom att studera de 188 testpersonernas tarmfloror kunde forskarna se att bakteriefloran förändrades snabbt och radikalt mellan de olika perioderna. Forskarna kunde bland annat se att vissa bakterier försvann nästan helt i samband med att torrperiod övergick till regnperiod för att sedan återkomma igen vid nästa regnperiod.

När forskarna jämförde prover från Hadza-folket med människor från USA såg de att de olika "grupperna" hade helt olika sammansättningar av bakterier.

Studien pågick under ett års tid.

Källa: Sveriges Radio

Gillar du den här artikeln? Då tycker vi att du ska prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Starta prenumerationen här