Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Angelina Jolie om sitt svåra cancer-beslut

Skriver själv i New York Times: ”Mina barn skall aldrig behöva säga att deras mamnma dog av cancer i äggstockarna”

För två år sedan opererade hon bort sina bröst – och skrev öppet om varför hon tog beslutet.
Nu har hon tagit nästa steg i kampen mot cancern som tog hennes mor, mormor och moster.

Publicerad 2015-03-27 | Vardagspuls

Det är i New York Times som Angelina Jolie beskriver hur hon kom fram till beslutet att i början av mars också operera bort sina äggledare och äggstockar.
– Jag hade 87 procents risk för bröstcancer och 50 procents risk för cancer i äggstockarna.
Angelina Jolie bär på BRCA1, en ärftlig genmutation där den drabbade löper stor risk att insjukna i cancer av de här slaget. Ungefär 5-10 procent av alla fall av bröst- och äggstockscancer beror på ärftlighet, och barn till föräldrar med mutationen, löper 50 procents risk att själva drabbas.

Modern dog före 50

En provtagning indikerade att cancern eventuellt hade börjat utvecklas. Jolie skriver hur hon bröt samman och ringde till sin man Brad Pitt som direkt kastade sig på flyget från Frankrike till Los Angeles. Att inte genast genomföra operationen var inget alternativ.
Hennes läkare hade också rekommenderat att operationen skulle genomföras senast tio år innan hon var lika gammal som modern var då hon avled av sin cancer. Angelina Jolie är 39 år gammal, modern dog av sin cancer vid 49 års ålder. Nu sammanföll resultatet med åldern.

Sex barn med maken Brad Pitt

Jolie skriver att hon länge har förberett sig mentalt för operationen eftersom den också innebär att kroppen försätts i ett förtida klimakterium. Dessutom kommer hon inte att kunna föda några fler barn.
Tillsammans med sin man Brad Pitt har Angelina Jolie sex barn – tre adopterade och tre biologiska.
– Jag känner djupt med de kvinnor som ställs inför detta tidigt i livet, innan de har fått några barn, skriver hon. Deras situation är mycket allvarligare än min.

Läs mer: Information om ärftlig cancer från Akademiska Sjukhuset (pdf)