Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Speak Up App Bild: SpeakUp

”Alla ska känna sig trygga i skolan och på nätet”

Nu finns appen som ska få barn att våga berätta om mobbning

Tusentals barn går till skolan med magont varje dag. Men nu ska en ny app råda bot på mobbningen i skolan.
– Det behövs verktyg bland barn och ungdomar som förenklar rapporteringen av mobbning och kränkningar både på skolgården och på nätet, säger Christian Nordenström, ansvarig för appen Speak Up i Norden, och som mobbades själv i skolan under flera år.

Publicerad 2015-09-01 | Vardagspuls

I korthet går appen ut på att en elev via sin mobil ska kunna rapportera in en incident öppet eller anonymt när som helst på dygnet och oavsett var den inträffar.
Iniativtagarna hade en idé om hur den skulle utvecklas men hämtade in tips och råd från elever och lärare som kom med flera viktiga insikter i vad som krävdes för att den verkligen skulle fungera.

”Många vågar inte rapportera”

– Vi visste att många elever inte vågar rapportera att någon mobbar eller att något händer, säger Tobias Wernius, en av initiativtagarna. Många säger också att de inte känner sig trygga att gå i korridoren fram till kuratorn – då kan ju ”alla se”.
Därför är det viktigt att kunna rapportera in en incident när man vill och känner sig trygg.
– Man vågar kanske inte gå emellan när det händer, men tänker på det när man kommer hem och mår dåligt.
Eleven väljer kategori – vad ärendet handlar om och var det har skett. Hen kan också bifoga en bild. En rapport skickas till huvudmannen på skolan. Det kan till exempel vara rektorn eller kuratorn. Därefter är det upp till skolan att agera på det som har rapporterats in.

Gratis för skolor att ansluta sig

Hittills har ett tio-tal svenska skolor anslutit sig till appen som kom igång i våras. Flera skolor och även andra länder är på gång. Inledningsvis är det gratis för skolor att ansluta sig. Under tiden jagar iniativtagarna sponsorer som vill vara med och finansiera så att appen även fortsättningsvis ska kunna vara gratis för skolorna.

– Helst vill vi förstås att våra politiker går in och sponsrar detta, säger Tobias Wernius.  Det här är ett gigantiskt samhällsproblem och drabbar alldeles för många barn. Vi vill bara att alla ska känna sig trygga i skolan och på nätet.