Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Livsmedelsverket Vardagspulsm linfrön krossade giftigt Bild: Livsmedelsverket, Vardagspuls

Livsmedelsverket: Ät inte krossade linfrön

Flera förgiftas varje år i Sverige

Många uppskattar linfrön för att dess höga innehåll av omega 3-fett och för att de är rika på fibrer och andra nyttiga ämnen. Samtidigt varnas det på flera håll för att linfrön, och särskilt krossade sådana, är giftiga. Så vad är det som gäller egentligen?

Publicerad 2016-01-19 | Senast ändrad 2018-05-25 | Vardagspuls

Linfrön innehåller naturligt ämnet linamarin som i kroppen kan ombildas till giftet vätecyanid, därför ska man inte äta för mycket av det. Livsmedelsverket rekommendation är att man inte ska äta mer än 1-2 matskedar hela linfrön per dag. Krossade linfrön ska man däremot inte äta över huvud taget, menar myndigheten, eftersom mer av de skadliga ämnena frigörs i sådana. Detta gäller även om de krossade linfröna har värmebehandlats.

Emma Halldin Ankarberg är toxikolog vid Livsmedelsverket och expert på naturliga gifter. Hon berättar att man inte riktigt vet hur mycket krossade linfrön man kan äta utan risk för att skada hälsan och det är därför som man avråder helt från att äta dem.

– Det skiljer sig mycket från individ till individ hur känslig man är. Det man har lyckats ringa in är att man kan påverkas om man äter mer än tre matskedar per dag. Därför ska man hålla sig under den mängden, säger hon.

Att tugga hela linfrön är däremot ofarligt, menar Emma Halldin Ankarberg, eftersom fröna då bara delas och blir långt ifrån lika finmalda som de redan krossade.

Flera fall per år

Många oroliga konsumenter med misstänkt förgiftning på grund av linfrön ringer varje år till Livsmedelsverket. Emma Halldin Ankarberg tror att det kan vara många fler som drabbas men att många inte kopplar sina symptom till just intag av linfrön.

– Det är omöjligt att säga hur många. I de fall som upptäcks är det ofta människor som äter väldigt stora mängder linfrö, ibland så mycket som flera deciliter om dagen. Men många har inte riktigt koll på hur mycket de stoppar i sig. Dessutom är symptomen väldigt luddiga och kan vara svåra att säga att det beror på just det, säger hon.

Förgiftning orsakad av linfrön kan påverka sköldkörtelhormonerna och de röda blodkropparnas förmåga att transportera syre. Vanliga symptom är trötthet eller total orkeslöshet och "en allmän sjukdomskänsla".

Bättre med olja

Flera hälsobloggar och –sajter tipsar fortfarande om att man ska krossa linfröna innan förtäring för att frigöra de nyttiga ämnena, trots att Livsmedelsverket varnat för just det i många år.

– Jag tycker det är tråkigt. Vår mening är att risken överväger nyttan. Då är det bättre att äta linfröna hela och hålla sig till den rekommenderade mängden eller att tillgodogöra sig de nyttiga ämnena på annat håll, säger Emma Halldin Ankarberg.

Så hur ska man då göra för att tillgodogöra sig linfröets nyttigheter? Enkelt! Använd linfröolja istället för krossade linfrön. Eftersom de skadliga ämnena är vattenlösliga men inte fettlösliga är halten låg i linfröolja, samtidigt som halten av nyttigt omega 3-fett är hög. Vill man åt de nyttiga fibrerna finns det massor av fibrer i frukt och grönt och i fullkornsbröd.

Alla våra artiklar om farlig mat hittar du här

Frivillig märkning

En del linfröförpackningar är märkta med varningstext, men eventuell märkning är fortfarande frivillig. I en del fall ges samma råd på hela linfrön som på krossade, det vill säga att man ska äta högst 1-2 msk per dag, och går alltså emot Livsmedelsverkets råd.