Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Det här är akne

Få koll på olika typer och behandlingar.

Så här känner du igen olika symptom på akne. Det finns olika behandlingar beroende på vilken typ av akne du har. Men det är samma grunder i hur du kan lindra dina besvär.

Publicerad 2015-09-16 | Vardagspuls

Studier visar på att det går bra att börja med en receptfri kräm i behandling av akne, menar hudläkaren Cristina Oprica på sajten netdoktor. Men svår akne behöver oftast en tablettbehandling från början.

Varför uppkommer akne?

När talgkörtlarna i huden blir inflammerade uppstår finnar som syns som utslag på kroppen. Det är vanligt att det förekommer i tonåren eftersom det sker hormonförändringar i puberteten. Akne syns oftast på bröstkorgen, på ryggen och i ansiktet. Det beror på att talgkörtlarna är större där, skriver hudguiden.

Så här behandlar du din typ av akne

Mild akne uppkommer ofta i tonåren och sitter ofta i ansiktet. Den kännetecknas av små utslag som ömmar och pormaskar som kan vara något inflammerade. Den här milda symptomen kräver inte läkarvård då det brukar läka utan att lämna ärr, skriver hudguiden.

Du kan tvätta ansikte morgon och kväll. Då ska du inte använda feta krämer eller oljor eftersom de kan täppa till talgkörtlarnas öppningar.

Medelsvår akne kännetecknas av finnar och lite ärr i huden. Det kan uppstå en varbildning kring finnen som ömmar. En del har större besvär än andra så du kan kontakta en läkare eller specialist för att få hjälp.

Svår akne kännetecknas av bölder, ärr och pormaskar. Huden är något rödare och ömmare än de andra typerna. Du ska vara försiktig med att spricka finnarna för det kan leda till ärr i huden.

För att bli av med svår akne kan du få en långvarig behandling av antibiotika. Prata med din läkare eller en hudspecialist så du får rätt behandling.

Källa: Hudguiden, Netdoktor