Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Det är inte lätt att veta hur man som förälder ska hantera sitt barns övervikt. Bild: Johnér

Hur hanterar man bäst sitt barns övervikt?

Experternas bästa råd om barnfetma och övervikt

Hur hanterar man som förälder att ens barn börjar lägga på sig – utan att skapa ångest och viktfixering? Barnläkaren Sven Klaesson och Malin Agn, grundare av föreningen Sundare Barn, svarar på läsarnas frågor om det svåra ämnet barnfetma.

Publicerad 2015-05-25 | Vardagspuls

Hiland: "Hej. Jag undrar om det är svårare för en 14-åring att gå ner i vikt om denne tar levaxin, och alltså har problem med sköldkörteln."

Sven Klaesson, barnläkare:
 – Sköldkörtelhormon är viktigt för ämnesomsättning och kan påverka. Jag tycker du ska rådgöra med den läkare som sköter behandlingen.

Olle: "Vad är skillnaden på övervikt och fetma?"

Malin Agn, grundare av Sundare Barn:
 – Skillnaden får man fram när man mäter sitt BMI där fetma ger ett högre värde. Fetma betecknas som en sjukdom medan övervikten är ett förstadie till sjukdomen fetma.


Pia: "Vad är det som pekar på att man blir fet av fett?"

Sven Klaesson, barnläkare:
 – Hej Pia, det säger väl sig nästan självt att fett kan omsättas till fett. Fett är också det näringsämne som innehåller mest energi. Lagom med fett är viktigt, för mycket är en orsak till fetmautveckling.


Ebba: "Fettskatt... Vad sägs om att trycka på att idrotten i skolan istället ska öka med inriktning på fysisk aktivitet och hälsa. Enligt läroplanen för ett "vanligt" gymnasium är det endast en 100 poängs kurs som är obligatorisk, d.v.s. minimalt utrymme för att motivera elever till att röra på sig mer. Det finns mer vår regering kan göra än att införa fettskatt."

Sven Klaesson, barnläkare:
 – Samhället ska på olika sätt både uppmuntra och förhindra olika beteenden. Jag håller med om att fettskatt verkar vara ett krångligt sätt men jag ser gärna att samhället på något sätt uppmuntrar och gör bra mat billig och skräpmat dyrare.


Carina: "Har själv i hela mitt liv haft problem med vikten, är idag 59 år. Sockerskatt, NEJ. Mina barn, framför allt min son, idag 23 år, har samma problem. När sonen var ca 10 år blev han remitterad till barnöverviktsenheten till min stora lättnad. Men ack, så besviken jag blev. Jag försökte förklara för personalen, som bestod av psykolog, dietist sköterska, om mina problem och hur jag såg samma beteende hos min son. Dessutom hade han börjat använda alkohol. Jag var förtvivlad. Var där ensam den gången jag berättade detta, då min son inte ville följa med. Jag kunde se vart det barkade. Nästa gång vi kom, efter att jag berätta om bekymren, var psykologen inte ens där. Många barn är ensamma i dag och tröstäter sen fortsätter det med andra stimulantia. Sätt in KBT tidigt. Jag ger inget för den sk hjälp vi fick av BÖV då för 10 år sen."

Malin Agn, grundare av Sundare Barn:
 – Hej Carina, jag träffar många föräldrar som precis som du anser att de vill ha mer hjälp från sjukvården än vad de får idag. Dels tror jag att sjukvården har utvecklats och blivit enormt mycket bättre än vad den var när din son var liten. Dels tror jag också att vi föräldrar behöver mer stöd än vad vi kan få idag. Om jag går till mig själv så skulle jag vilja ha någon som finns med oss (ex. gällande KBT som du nämner) om inte varje dag så varje vecka och det är inte möjligt idag utan den absolut största delen av arbetet måste ske i det egna hemmet med mig som förälder som behandlare.


ina: "Min dotter är överviktig. Man försöker fixa allt själv, men ger upp nu. Vad ska jag göra?"

Sven Klaesson, barnläkare:
 – Hej Ina, ge inte upp och framför allt ta hjälp. Börja till exempel med att prata med skolsköterskan så ni får en riktig bild av hur stort problemet är. Du kan då få stöd i din situation och utifrån det få kraft att fortsätta. För ärligt: det finns ju inget annat alternativ än att fortsätta stödja din dotter.


lotta: "min son är tio år och börjar lägga på sig. jag vet inte hur jag ska hantera det. vill inte säga det på fel sätt. vi äter ganska hälsosamt och jag tänker på tallriksmodellen men han är ganska glad i mat. tänker att han växer men märker att han börjar lägga på sig. hur hanterar jag detta? vem ska jag lyssna på?"

Malin Agngrundare av Sundare Barn:
 
– Hej Lotta, vad bra att du har lagt märke till detta och har börjat fundera på vad ni kan göra. Prata med din son och utgå från hur han säger att han mår. Prata generellt om vad hälsa är och vad den gör för våra kroppar. Mät BMI men titta också på hur han ser ut i kroppen och hur hans förhållande till mat är. Var öppen och ärlig när du pratar med honom, beskriv exempelvis BMI och lägg inga värderingar i ord som smal, tjock etc. Se till att stärka din sons självkänsla i allt annat, se till att han vet hur fantastisk han är men att ni måste arbeta med hälsan för att ha en chans att bli 100 år. Ta också kontakt med skolsköterskan för stöd och samarbete.

 

Fick du inte svar på din fråga?

Fler frågor och svar om barnfetma hittar du på föreningen Sundare Barns hemsida.