Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

baksmälla bot Bild: Johnér Bildbyrå

3 steg: Bästa boten mot baksmällan

Aj aj aj – så gör du när gårdagens festande svider

Huvudvärk, ångest och allmänt svag?
Så här botar du din baksmälla i tre steg.

Publicerad 2015-06-18 | Senast ändrad 2016-12-30 | Vardagspuls

Bov 1: Huvudet dunkar

Ofta beror baksmällans plågor lika mycket på sömnbristen som på alkoholen. När vi festar går vi ofta och lägger oss mycket senare, och alkoholen i sig försämrar sömnkvaliteten väsentligt. Du sover oroligt, och vaknar lättare.
Bästa boten: Ta en huvudvärkstablett och gå och lägg dig igen. En timmes extra sömn kan göra stor skillnad.

Bov 2: Du lider brist

Du känner dig som en urlakad sill, mer färglös än de rester som ligger och skvalpar i burken efter gårdagens festliga lunch. Det beror på att du förlorat massor av näringsämnen.
Bästa boten: Drickandet stjäl en rejäl dos vitamin B12 och folat/folsyra från kroppen, så ta hjälp av kosttillskott. Framför allt har du förlorat vätska och viktiga salter. Satsa på vätskeersättning för att återställa balansen. När vi är uttorkade förlorar vi inte bara vatten utan även elektrolyter. Du kan få dem tillbaka genom att äta kaliumrik mat, exempelvis är bananer rika på kalium.

Bov 3: Du deppar

Det är inte bara kroppen som påverkas dagen efter. Humöret känner också av att du snapsade dagen före. Tillståndet kallas kemisk ångest. Alkohol öser ut "glädjeämnet" dopamin i hjärnan, vilket får till följd att när drickandet upphör kan vi känna oss håglösa och lida av ångest. Råkade du säga eller göra något dumt när du var berusad så känns det därför extra jobbigt dagen efter. 
Bästa boten: Gå en promenad. Att frigöra lite endorfiner i kroppen kan motverka de där känslorna. Prata med din partner eller en kompis. Påminn dig själv om att det du känner förstärks av gårdagens alkoholintag.

Källa: Kurera.se, Expressen Hälsoliv

Alla våra artiklar om bakfylla hittar du här

Varningstecken när du festar

Innehåller festandet ingredienser som minnesluckor, alkohol-abstinens och behov av återställare, allt mer ökad tolerans för alkohol och negativa konsekvenser i ditt privatliv?

Då kan det vara dags att se över dina alkoholvanor. Behöver du prata om det, ring till exempel Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48. Samtalet är kostnadsfritt och du kan vara anonym. Du kan också läsa mer på www.alkoholprofilen.se och www.aa.se.