Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Blir det verkligen svårare att hålla vikten när vi blir äldre? Bild: Johnér

Blir det svårare att hålla vikten när vi blir äldre?

Finns det en åldersrelaterad viktuppgång eller är det bara så att livsstilen tar ut sin rätt över tid? Vardagspuls dietist Jeanette Steijer reder ut!

Publicerad 2016-12-12 | Senast ändrad 2017-01-17 | Jeanette Steijer

Ämnesomsättningen är den process när kroppen på olika sätt hanterar matens näringsämnen. Detta händer hela tiden, dygnet runt i kroppen helt ner i minsta cell. Kroppen bryter ner och bygger upp konstant.

Cirka 70 procent av vår energi gör kroppen av med helt av sig själv. Det går åt energi att hålla alla funktioner igång: hjärtat ska slå, lungorna ska vidgas vid andning plus en mängd saker som händer i kroppen utan att vi tänker på det.  Det vill säga, att ligger du helt stilla i soffan så går det ändå åt en hel del energi. Hur mycket du förbrukar i vila påverkas av faktorer som ålder, kön, muskelmassa och eventuell sjukdom.

Så de resterande 30 procenten är det du gör av med när du är aktiv och när du bearbetar maten du ätit. Reser du dig från soffan så går det åt lite mer energi, springer du runt soffan ännu mer. Det är den energiåtgången som vi självklart kan påverka med hur mycket vi rör på oss.

Ju mer muskler desto mer förbränning

Så åter till det här med muskelmassan – den påverkar som sagt hur mycket energi jag gör av med även i vila. Smart, då kan du faktiskt påverka din viloförbränning. Ju högre muskelmassa du har desto mer energi bränner du alltså, även när du ligger i soffan! Så det som händer när vi blir äldre är att kroppens muskelmassa sjunker och därmed även ämnesomsättningen i vila.

Andra faktorer är också med och påverkar att vi med åldern har en tendens att lägga på oss. Det faktum att vi äter lika mycket som vi gjorde som unga även om vi ofta rör på oss mindre när vi blir över 30 spelar in. Många får fler stillasittande dagar i den åldern och uppåt. Dessutom kan höga stressnivåer påverka hormonerna och göra att du går upp i vikt.

Träna stora muskelgrupper

Så för att förebygga eller åtgärda en lägre förbränning är det träningen vi måste förlita oss på. Genom att träna upp muskelmassan genom styrketräning kan du öka din förbränning på sikt och flås-träningen ökar din förbränning här och nu.

Förbränningen ökar också ju större muskelgrupper du använder som till exempel vid löpning, cykling, simning och skidåkning.  Att träna regelbundet är förstås viktigt och att inte vara rädd för att träna lite tyngre styrketräning. Man måste öka på motståndet eller tyngden succesivt för att få effekt och bygga upp muskler och nej, vi blir inte muskelberg om vi tränar tungt ett par gånger i veckan. Så kör hårt men kom ihåg den gamla (sanna) klyschan: den bästa träningen är den som blir av!