Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Blir man verkligen tjock av alkohol? Bild: Johnér

Blir man verkligen tjock av alkohol?

De flesta av oss vet ungefär hur en ska tänka om en vill hålla vikten när det kommer till kolhydrater, socker och fett. Men hur är det egentligen med alkohol – blir en tjock av att dricka vin eller öl?

Publicerad 2016-10-18 | Senast ändrad 2017-06-30 | Alexandra Lönnroth

Eftersom kroppen kategoriserar alkohol som ett gift prioriterar kroppen att förbränna alkoholen allra först. Det innebär att även om du käkat en hamburgertallrik och druckit några öl efteråt, kommer kroppen att försöka få bort alkoholen innan själva maten. Det leder till att fettförbränningen minskar och att fettet lagras.

En pizza dagen efter. Känns det bekant? Alkohol ökar aptiten vilket kan vara en anledning till att en ibland äter mer än tänkt på fyllan. Det är också lätt att tappa kontrollen över hur mycket mat som intas under berusningen.

Utesluta alkohol?

Du behöver inte utesluta alkohol om du vill behålla din vikt. Däremot bör du vara klar över att den alkohol du dricker bidrar med energi och dessa måste räknas in i det totala kaloriintaget. För alkohol är den energikälla som ger näst mest kalorier per gram strax efter rent fett. En riktig kaloribomb med andra ord. Det kanske inte känns lika onyttigt som att äta skräpmat men det är det… nästan.

En sak du kan tänka på är att öl, vin och sprit innehåller olika mängd alkohol och därför olika mycket kalorier. Men ju högre alkoholhalt, desto fler kalorier.

Källor: Systembolaget, Heléne Bertéus Forslund (Sahlgrenska akademin)