Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

blodprov Bild: Johnér

Ditt blod avslöjar: så gammal är din kropp

Kaffe kan gör dig 5 år yngre biologiskt

Vet du hur gammal du är – egentligen? Nu visar forskning vid Uppsala universitet att din biologiska ålder kan ändras markant beroende på din livsstil.

Publicerad 2015-12-02 | Vardagspuls

I en studie vid Uppsala universitet där nära tusen personer deltog, analyserades ett antal proteiner i kroppen. Forskarna mätte halten av ett sjuttiotal proteinmarkörer för cancer och hjärtkärlsjukdom.

Genom blodproven kunde forskarna då beräkna den biologiska åldern och även förutsäga vikt, längd och höftomkrets. 
– Proteinprofilen påverkas av ett antal livsstilsval där vissa faktorer påskyndar kroppens biologiska åldrande, medan andra motverkar det, säger Ulf Gyllensten, professor i medicinsk molekylärgenetik vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

3 koppar om dagen – inte mer

Exempelvis visade det sig att fet fisk minst tre dagar i veckan och tre koppar kaffe om dagen – men inte fler än så – motverkade åldrandet, medan läsk, stillasittande och rökning snabbade på processen. 
En av forskarna bakom studien Stefan Enroth som är docent i beräkningsbiologi vid Uppsala universitet förklarar närmare:
– I blodet simmar det omkring tusen olika typer av proteiner som kan komma från olika delar av kroppen och en del av dem används som biomarkörer fö och cancer, säger han till Aftonbladet

Rökning och stress – värsta åldersbovarna

Forskarna upptäckte alltså att man får ökad mängd proteinmarkörer i takt med stigande ålder. Exakt vad det är i proteinet som påverkar åldrandet är forskarna ännu inte säkra på. Men klart är i alla fall att bland de som röker eller stressar mycket så påverkas åldringsprocessen enormt i kroppen. I vissa fall med så mycket som upp till sex år.

Stefan Enroth understryker dock att resultatet bör tolkas med viss försiktighet då flera faktorer kan ligga bakom. Han säger till Aftonbladet att vad du äter ofta är kopplat till andra faktorer i ens liv. Till exempel kan det vara så att en person som dricker mycket läsk även äter och lever sämre i allmänhet.

Hoppas på ett uppvaknande

Men nu hoppas läkarna på att de här resultaten kan bli ett uppvaknande för sina patienter med den här typen av problematik säger Ulf Gyllensten. 
– Med den här kunskapen kan det vara lättare att motivera medicinska behandlingar eller få en patient att ändra livsstil.

kaffe

Så påverkar din livsstil din biologiska ålder

Det här gör dig yngre

  • 3 koppar kaffe om dagen gör dig 5,6 år yngre jämfört med en icke kaffedrickare. Fler kaffe om dagen är dock inte att rekommendera enligt studien.
  • Fet fisk som lax, strömming, sill, makrill och röding, tre gånger i veckan gör sig 4 år yngre, jämfört med att bara äta fisk en gång i veckan.
  • Regelbunden motion.

Det här gör dig äldre

  • 3 burkar läsk i veckan gör dig biologiskt 5 år äldre än om du inte dricker läsk.
  • Ett BMI på över 40 gör dig 6,3 år äldre jämfört på BMI under.
  • Att röra dig mindre i jämförelse med andra i din ålder gör dig mellan 2 och 5 år äldre biologiskt.
  • Att röka gör dig 2,3 år äldre än en icke-rökare.

Källa: Stefan Enroth, docent i beräkningsbiologi vid Uppsala universitet.