Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Mage och ett hjärta Bild: Pixabay

Bråkar magen?

Så vet du om det är dags att söka hjälp

De flesta har en mage som inte alltid fungerar som den ska. Men hur vet man när det är dags att söka professionell hjälp? Vardagspuls dietist Sofia Antonsson hjälper till.

Publicerad 2017-01-05 | Senast ändrad 2018-02-01 | Sofia Antonsson

Nytt år, nya tag. Det är nog flera med mig som tänker att det är dags att ta tag i det där som man borde gjort för länge sedan. För väldigt många är det den bråkiga magen. Närmare bestämt minst 1,4 miljoner svenskar…

Det är alltså vanligt att gå omkring med en mage som inte riktigt fungerar, men så lätt att skjuta på det där läkarbesöket. ”Det kanske ändå blir lite bättre snart.” Men ofta blir det inte bättre. Kanske snarare sämre om du dessutom kommer in i en stressig period.

Finns inget test

Alldeles för många har IBS utan att veta om det, men hur vet man när det är dags att söka hjälp? Eftersom det inte finns något test som kan påvisa IBS får man gå till sig själv och utvärdera graden av besvär. Kanske känner du igen dig i att:

  • Behöva tacka nej till det där biobesöket eller middagen.

  • Gå upp eller gå till jobbet en timme tidigare för att kunna gå på toaletten i lugn och ro.

  • Undvika att äta på morgonen av rädsla för att magen ska dra igång.

  • Ha koll på alla offentliga toaletter för att snabbt kunna gå om det behövs.

Det här är typiska påståenden för många med magproblem och ett sätt att hantera vardagen på bästa sätt. Om du upplever att magen tar för mycket av din energi kan det vara tecken på att det är dags att gå och få hjälp. En utredning hos läkaren kan om inte annat utesluta andra saker och eftersom IBS är ofarligt, men obehagligt, kan det vara bra att veta om varför magen beter sig konstigt.  Och det viktigaste är att det finns en bra behandling, FODMAP, som hjälper de flesta.