Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Läkare med rosa band Bild: Mostphotos

Bröstcancer svårare att upptäcka hos överviktiga

Forskare föreslår tätare mammografier

Det kan vara svårare att upptäcka bröstcancer hos kvinnor som är överviktiga. Det visar forskning från Karolinska institutet. Forskarna tycker att resultatet visar på att överviktiga kvinnor skulle behöva kortare intervaller mellan sina mammografier.

Publicerad 2017-11-30 | Vardagspuls

Kvinnor med ett högt BMI kan vara i riskzonen för att deras bröstcancertumör inte upptäcks förrän den har växt sig stor.  Det kan dels bero på att de är svårare att upptäcka i större bröst men också att tumörer växer snabbare hos överviktiga personer. I en studie från Karolinska Institutet föreslår därför forskarna tätare mammografier för kvinnor med ett högre BMI. I dag undersöks kvinnor som är äldre än 40 vartannat år på de flesta ställen i Sverige. 

Storlek på tumören avgörande för diagnos

Syftet med forskningen var att identifiera de riskfaktorer som gör att man inte upptäcker cancertumörer förrän de är 2 centimeter eller större. Att det just är 2 centimeter är för att det är en av faktorerna som avgör om man är i cancerstadie 1 eller 2. Enligt Fredrik Strand, röntgenspecialistläkare som varit med och skrivit studien är också storleken avgörande för vilken prognos man får att besegra cancern. 

20 kvinnor blir sjuka varje dag

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos svenska kvinnor. De senaste årtionden har chansen att bli botad ökat vilket till stor del beror på att man upptäcker cancern tidigare. Forskningen har ännu inte klarlagt varför man får bröstcancer men troligtvis beror det på ett antal olika faktorer som arvsanlag, hormonbalans och yttre faktorer. Övervikt och fetma efter klimakteriet kan öka risken för att drabbas, det visar flera studier. 

Källa: Cancerfonden, RSNA, Expressen Hälsoliv