Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Camping – bästa botemedlet mot en störd dygnsrytm Bild: Mostphotos

Camping – ditt bästa botemedel mot en störd dygnsrytm

Elektriskt ljus har bara funnits i 150 år medan våra kroppar är anpassade till det naturliga ljuset. Därför är camping ett effektivt botemedel mot en störd dygnsrytm, visar studier.

Publicerad 2017-06-28 | Vardagspuls

Stress och artficiellt ljus från lampor och skärmar kan göra att din naturliga dygnsrytm förskjuts och det blir svårt att kliva upp på morgonen. Eftersom ditt biologiska system är byggt för att fungera med naturligt ljus finns det ett enkelt botemedel: åk ut och campa i några dagar och låt naturen göra sitt! Efter bara några dagar i naturen återställs den naturliga dygnrytmen för de flesta. Metoden får stöd i flera studier.

När du vistas ute i det fria tillräckligt länge ställer kroppen om och koordineras efter solens upp- och nedgång. Du blir trött när mörkret faller och blir mer morgonpigg. Den vetenskapliga förklaringen är att kroppens produktion av sömnhormonet melatonin regleras av ljus och mörker.

Knepet som kan hjälpa dig sova på 60 sekunder

”Vi är gjorda för att vara utomhus”

John Axelsson, professor i sömnforskning vid Stockholms universitet, har tillsammans med amerikanska forskare genomfört en studie på campingens effekter på dygnsrytmen. I studien fick en grupp människor campa i några dagar. De utsattes för 13 gånger mer naturligt ljus än i sitt vardagliga liv. Efter bara några dagar hade dygsrytmen återställts och alla hade blivit morgonmänniskor.

– Vi är gjorda för att vara utomhus. Det elektriska ljuset har bara funnits i 150 år och evolutionärt har vi inte anpassats för att vara inomhus så mycket som vi är idag. Alla varelser på den här planeten sover och vi människor har en biologi som är utvecklad för att sova när det är mörkt, säger John Axelsson till Forskning.se.

Det här är maten som förstör din sömn

Var utomhus mer

Har du svårt att ta dig ut på en campingtur? Då kan du använda den här kunskapen ändå. Enligt John Axelsson kan du komma långt genom att bara vistas mer utomhus än du vanligtvis gör.

– Är du kvällsmänniska och vill börja vakna tidigare på morgonen ska du vara utomhus på förmiddagen, helst så länge som två timmar även om en timme också är effektivt. På det sättet kan dygnsrytmen återställas med en timme per dag, säger han.

Om problemet är att du vaknar tidigt på morgonen och inte kan somna kan det hjälpa att vistas utomhus eftermiddagen och kvällen.

Källa: Forskning.se