Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Vardagspuls choklad Bild: Johnér

Forskare: Choklad är bra för ditt minne

Riktigt goda nyheter till alla chokladälskare

En ny studie kommer med riktigt goda nyheter för alla som gillar choklad. Den visar nämligen att ett frekvent intag av choklad kan göra dig bättre på att minnas och organisera.

Publicerad 2016-02-23 | Vardagspuls

Forskning har tidigare visat att det finns många goda anledningar att stoppa i sig choklad. Choklad innehåller serotonin, som påverkar ditt humör på ett positivt sätt. Dessutom innehåller det ämnen som ökar ämnesomsättningen.
Nu visar en ny studie, publicerad i tidskriften Appetite, att choklad kan skydda mot att hjärnans kognitiva förmåga försämras då vi blir äldre. Bland annat är minnet och förmågan att organisera bättre hos de som äter choklad regelbundet jämfört med de som inte gör det.
– En mer frekvent konsumtion av choklad var tätt sammankopplat med bättre resultat i testerna, säger forskarna till tidningen The Telegraph.

Läs mer: Därför mår du så bra av choklad – 7 hälsovinster

Choklad som medicin

Studien utgick från data från en tidigare studie där kost och olika riskfaktorer för hjärtsjukdomar hos invånare i Syracuse, New York undersöktes. Även deltagarnas kognitiva förmågor undersöktes, vilket har legat till grund för den nya studien.
Även chokladens historiska användning som medicin avhandlas i studien. Historiskt har det har bland annat använts mot feber, diarré och som potenshöjande medel, effekter som saknar vetenskaplig grund. Däremot finns sedan tidigare bevis för att choklad kan minska risken för stroke, kan förbättra blodcirkulationen och sänka kolesterolnivåer. Enligt en tidigare studie minskar risken att drabbas av stroke med hela 23 procent hos de som äter upp till 100 gram choklad per dag.

60-åring fick minne som 30-åring

Det är ämnet flavanover som finns i kakao som är så bra för minnet. Enligt en tidigare amerikansk studie som Dagens nyheter skrivit om, där äldre fick en viss typ av chokladblandning under tre månader fick en av deltagarna – i 60-årsåldern – ett minne som en 30-40 åring. Det här berättar en av forskarna bakom studien, till brittiska tidningen The Guardian

Läs mer: 6 frestelser som faktiskt kan göra dig gott

Källa: The Telegraph