Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Energidryck, läskburkar Bild: Mostphotos

Då kan energidrycken bli farlig

Skadligt om du dricker för mycket

De senaste veckorna har debatten om energidrycker blossat upp igen efter att en 17-årig flicka hamnade på akuten efter att ha druckit det. Är energidrycker farliga? Vardagspuls reder ut!

Publicerad 2017-09-04 | Vardagspuls

Dricker du mycket energidryck? Kanske gör du det när du är trött, istället för att ta ytterligare en kaffe. Eller du kanske använder det för att ladda om efter träning eller som drinkingrediens? Energidrycken i sig är inte farlig, men den kan bli det om du överkonsumerar på grund av sitt höga koffeininnehåll.

Lika mycket koffein som i en kaffekopp

Vad är då skillnaden på energidryck och vanlig läsk? En energidryck innehåller ofta ämnen som koffein eller taurin, och ibland båda. Det är framför allt en överdosering av koffein som kan ge bieffekter så som oro, yrsel, hjärtklappning och huvudvärk. Hur mycket koffein som är för mycket för just dig är svårt att säga, det varierar från person till person. I en burk energidryck finns ungefär lika mycket koffein som i 1,5 dl, ungefär en kopp, vanligt bryggkaffe. 

Lakrits – farligt eller hälsosamt? 

Högre halter i vissa drycker

Det finns också energidrycker på marknaden med mycket högre koffeinhalter. Då kan halterna i en burk motsvara så mycket som tre koppar vanligt kaffe. De här dryckerna bör man se upp med då man väldigt snabbt får i sig stora mängder koffein. Framför allt ska barn, ungdomar och gravida vara uppmärksamma på detta. Barn och unga är också ofta ovana vid koffein och kan därför uppleva många av koffeinets negativa effekter.

Åldersgräns på många ställen

De flesta affärer har i dag en åldersgräns på 15 år när det kommer till energidrycker. I helgen uppmärksammades Ica Dockstas inlägg på Facebook. Affären har valt att höja åldersgränsen på energidrycker till 18 år. I filmen uppmuntrar de istället trötta och hängiga ungdomar att äta en frukt. Vi på Vardagspuls håller med och tycker att det även gäller trötta vuxna, frukt behöver du inte oroa dig för att överdosera! 

Livsmedelsverkets råd

  • Använd inte energidrycker för att släcka törsten eller som vätskeersättning när du tränar eller anstränger dig fysiskt på annat sätt.
  • Kombinera inte energidryck med alkohol, eftersom det kan göra att man blir mindre medveten om hur berusad man är.
  • Tänk på att drycker med mycket hög koffeinhalt innebär risk för överdosering av koffein, vilket kan ge lätt eller medelsvår koffeinförgiftning.
  • Barn och ungdomar väger oftast mindre än vuxna och inte är vana vid att få i sig koffein. Det gör att unga lättare får negativa effekter av koffein än vuxna.
  • Gravida bör inte få i sig mer än högst 300 milligram koffein per dag, cirka tre koppar svenskt bryggkaffe eller maximalt sex koppar svart te. En kopp är ungefär 2 dl.

Källa: Livsmedelsverket, P4 Gävleborg