Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En undersökning om svenskarnas onanivanor visar att svenskarna onanerar både hemma och på jobbet Bild: Mostphotos

Därför är det hälsosamt att onanera

Sexologen: ”Det blir som en slags mindfulness”

På jobbet eller i hemmet. Oavsett var ger onani positiva effekter på människans hälsa. En ny undersökning har kartlagt svenskarnas onanivanor.

Publicerad 2017-04-19 | Senast ändrad 2018-06-29 | Vardagspuls

En ny undersökning från RFSU visar att svenskarna onanerar flera gånger i veckan men att det inte alltid är i hemmet det sker utan även på arbetsplatsen och hemma hos andra. 16 procent av de som deltog i undersökningen uppgav att de onanerar på arbetsplatsen.

– Det är otroligt spännande resultat som rört upp en hel del känslor, både positiva och negativa. Det är väl inget fel att onanera på arbetsplatsen så länge man sköter det snyggt. Det främsta skälet till att människor onanerar är ju njutning och lust, säger Suzann Larsdotter, sexolog på RFSU.

Suzann Larsdotter menar att onani kan vara bra vid exempelvis stress.

– Hälsofördelarna är många och kan funka jättebra om man känner sig stressad. När man onanerar koncentrerar man sig enbart på det och på så vis blir det som en slags mindfulness. Efter orgasm känner man sig avslappnad och lugn i och med att hormonet oxytocin infinner sig. Du ka gå tillbaka till din arbetsplats eller vad det nu kan vara med ny kraft och utan att känna stressen i halsen, säger Suzann Larsdotter.

Onani – bra vid sömnproblem

Tidigare forskning visar också att onani kan fungera som tillfällig smärtlindring vid mensvärk eller hos personer som är drabbade av kronisk smärtproblematik eller har insomningssvårigheter.

– För personer som har sömnproblem kan hjälpen vara att onanera innan läggdags eftersom vi ofta blir så där skönt trötta och får lättare att komma till ro efter en orgasm, säger Suzann Larsdotter.

Fakta om undersökningen

  • I undersökningen, som gjordes av undersökningsföretaget NORM på beställning av RFSU i december 2016, deltog 1000 personer i åldrarna 15-65 år.
  • 32 procent av de som deltog i undersökningen onanerar flera gånger i veckan och aktiviteten är högst bland männen. 29 procent av kvinnorna uppger att de onanerar mer sällan än varannan månad.
  • Enligt undersökningen använder 42 procent av svenskarna hjälpmedel vid onani.
  • Undersökningen visar att det tar ungefär lika lång tid för män och kvinnor att uppnå orgasm vid onani.