Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Det är bra för hälsan att vara kort enligt en ny studie Bild: Mostphotos

Därför är det så bra för hälsan att vara kort

Ny svensk studie visar att risken för blodpropp minskar

Det finns hälsofördelar med att vara kort. Ju längre du är desto högre är nämligen risken för blodpropp, det visar en ny studie från Lunds universitet och Malmö universitetssjukhus.

Publicerad 2017-09-19 | Senast ändrad 2017-09-20 | Vardagspuls

Har du korta ben? Då minskar risken för dig att drabbas av blodpropp. Förklaringen? Personer med längre ben har längre blodkärl vilket innebär att det blir svårare för blodet att flyta tillbaka till hjärtat.

– Det blir långsammare flöde, det är just när flödet är för långsamt som man kan drabbas av blodpropp, säger forskaren Bengt Zöller till SVT Nyheter.

Längden – en av riskfaktorerna

Forskarna i den nya studien har sett att 60-åriga män som är över 190 centimeter löper 7 procent risk att drabbas av blodpropp medan kvinnor som är över 185 centimeter har en risk på 6 procent.

Forskaren Bengt Zöller är dock noga med att poängtera att det finns flera riskfaktorer som spelar in för att en person ska drabbas av en blodpropp. Längden är med andra ord bara en av dem. Rökning och en inaktiv livsstil två andra riskfaktorer.

Benet är den kroppsdel där det är vanligast att man får en blodpropp. Det är viktigt att söka vård om du misstänker att du har fått en blodpropp. Särskilt farligt kan det bli om blodproppen "slungas" i väg till lungan och fastnar där.

Forskarna har använt sig av flera svenska register för att komma fram till ovanstående resultat.

Läs mer om studien här

Fakta om blodproppar

  • En blodpropp beror på att blodet levrar sig och bildar en propp i ett blodkärl, vilket gör det svårare för blodet att passera. Blodproppar börjar oftast i ett blodkärl i ena vaden.
  • Det är ovanligt att ha blodproppar i båda benen samtidigt.
  • Typiska symptom på blodpropp är att ena benet eller vaden svullnar och blir varmare. Rodnad eller missfärgning kan också uppstå.
  • Värk i benet eller vaden är också vanligt. Benet kan kännas tungt.
  • Sök vård om du har ovanstående symptom i det ena benet.