Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sverige är det tredje hälsosammaste landet i världen enligt ny studie Bild: Johnér

Därför är Sverige tredje hälsosammaste landet i världen

Vilket är egentligen det mest hälsosamma landet? Enligt en ny stor studie lägger Island beslag på den platsen, följt av Singapore. På tredje plats kommer Sverige.

Publicerad 2016-10-13 | Alexandra Lönnroth

Studien tittade på människors hälsa världen över utifrån faktorer som sjukvård, övervikt, tobaksvanor och alkoholkonsumtion. Detta baserades på en stor mängd data från åren 1990 till 2015. Genom det kunde man utläsa att Storbritannien, Andorra, Sverige, Singapore och Island är de fem hälsosammaste länderna i världen.

Tidigare i år publicerades studien på tidskriften The Lancet. Så här ser kosten ut i de fem länder som är hälsosammast enligt dietister som The Independent intervjuat.

5. Storbritannien
Det kanske kommer som en överraskning för vissa men enligt dietisten Shona Wilkinson har det skett en förändring av kosten i landet. Invånarna undviker mer och mer helfabrikat och fokuserar istället på närodlande säsongsprodukter som innehåller mycket fibrer, exempelvis kålrot, palsternacka och brysselkål.

4. Andorra
Att landet som dricker näst mest vin per invånare kommer på plats nummer fyra kan tyckas märkligt. Speciellt eftersom alkoholkonsumtion är ett växande problem när det gäller global hälsa. Det råder delade meningar om hur nyttigt vin egentligen är. Shona Wilkinson menar dock att vin har många olika hälsofördelar, bland annat för hjärtat. Maten i Andorra beskrivs som en blandning av den i Spanien, Frankrike och Katalonien där bra råvaror ligger i fokus.

3. Sverige
Woho! Topp tre! Sverige toppar i norden och är näst bäst i Skandinavien. Läkaren och dietisten Marilyn Glenville hyllar svenskarna för att vår mat är bra för matsmältningen och för att våra mjölkprodukter håller hög klass. Bland annat lyfts den klassiska filmjölken fram på grund av sin rika bakteriekultur.

2. Singapore
I Singapore används mycket färska örter och kryddor i matlagningen. Dietisten Lily Soutter menar att dessa förebygger sjukdomar och bland annat därför tar landet plats nummer två på listan. Singapores matkultur är starkt influerad av Kina, Indien, Storbritannien och Portugal.

5 smarta sätt att använda omogna avokados 

 1. Island
Landet hyllas för sin offentliga sjukvård, sina hårda tobaksrestriktioner och sin kost. Fet fisk som lax och sill spelar en stor roll i det isländska köket. Dietisten Marilyn Glenville menar att skandinaver överlag är duktiga på att äta högkvalitativa kolhydrater som mättar länge, exempelvis rågbröd.

Källor: The Independent, The Lancet, Expressen/ Hälsoliv