Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Varje vinter drabbas många av vinterkräksjuka. Men 20 procent av befolkningen är immun mot den vanligaste varianten av viruset. Bild: Johnér

Därför är vissa immuna mot vinterkräksjuka

Varje vinter drabbas många av vinterkräksjuka. Men 20 procent av befolkningen är immun mot den vanligaste varianten av viruset.

Publicerad 2016-11-30 | Senast ändrad 2018-01-30 | Alexandra Lönnroth

Immuniteten beror på en mutation som gör att viruset inte kan tas upp av tarmslemhinnan, vilket gör att vissa inte blir infekterade, säger Elsie Ydring som är molekylärbiolog vid Folkhälsomyndigheten, till SVT.

– Man föds med immuniteten, säger hon.

Förutom den andelen som är immuna är ytterligare cirka 30 procent av befolkningen asymtomatiska bärare. Det betyder att de kan bära på viruset men inte drabbas av symtomen själva.

För den resterande befolkningen kan perioden från slutet av november till april vara otrevlig. Det är nämligen då som vinterkräksjukan härjar som värst.

– Man kan få en kortare immunitet mot just den varianten av viruset som man blivit sjuk av. Men man kan absolut återinsjukna i en annan variant under samma säsong, säger Ydring.

Så undviker du att få vinterkräksjuka

Det bästa sättet att undvika att bli sjuk är att tvätta händerna noga. Varje gång du varit på toaletten, innan du hanterar mat och varje gång du kommer hem.

En annan sak som kan vara bra är att se till att händerna blir ordentligt torra efter handtvättning. Risken är annars att fukten löser upp bakterierna på till exempel ett dörrhandtag och hamnar på dina nytvättade händer.

– Det kan vara bra att använda pappershanddukar istället för vanliga handdukar eftersom de kan vara fulla av smittämnen, säger Elsie Ydring.

Hon vill däremot inte avråda människor från att äta från till exempel bufféer eller julbord.

– Med tanke på hur många som äter från de och hur få som insjuknar i vinterkräksjuka, så är det ingen större risk.

Det går att köpa självtest på Apoteket som visar om du har skydd mot vinterkräksjuka eller inte. 

Källa: SVT

20 procent av befolkningen är immuna mot den vanligaste varianten av vinterkräksjuka.

30 procent är asymtomatiska bärare vilket innebär att de kan bära på viruset utan att drabbas av några symptom.

Resterande 50 procent kan drabbas av vinterkräksjuka som härjar som värst från november till april.