Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

yoga yin-yoga pose Bild: Johnér

Därför är yin yoga bra för dig

Yin-yoga är en yogaform som fokuserar på meditation och på att sjunka in i rörelserna för att koppla ihop kropp och sinne. Genom den kan du öva upp din rörlighet i bäckenbotten och mjuka upp dina leder i både rygg och lår.

Publicerad 2015-11-02 | Vardagspuls

Precis som alla andra yogaformer är det viktigt att utgå från din egen kropp och egen förmåga, och inte jämföra dig med någon annan. På så sätt kan du också hitta ett lugn och fokusera bara på dig själv. Det är utmärker yin-yoga är att du gör alla övningar på golvet och håller positionerna i tre-fem minuter.

5 fördelar med yin-yoga

  • Lederna blir mjuka och skapar rörlighet
  • Du blir lugn och avslappnad
  • Skapar ett lugnare sinne
  • Passar alla
  • Du får en större medveten närvaro

Yin-yoga är en yogaform där målet är att släppa alla spänningar i kroppen och hamna i ett lugn. Det är en mindre fysisk yogaform än till exempel vinyasa och ashtanga. Men yin-yogan är fortfarande väldigt aktiv eftersom du håller igång kroppen under hela yogapasset. ”Yang” betyder aktivitet och ”yin” betyder vila och både orden är viktiga riktlinjer för att utöva yoga. För att öka välbefinnande kan du lära dig balansera yin och yang, så att du får lite av båda, menar träningsguiden Yogobe.

Vem passar yin-yogan för?

Om du känner dig stel och har smärta i kroppen kan yin-yoga hjälpa till med att stretcha ut bindvävnaden i ditt stela område. Du som känner dig trött eller har mycket tankar som snurrar runt kan också utöva yin-yoga och för att fylla på med energi. Alla är unika och därför ser positionerna olika ut för varje person. Det gäller att sträva efter vad varje position är ute efter. Den som också vill ha mer fysisk yoga kan därför kombinera yin-yogan med någon av de andra.

Källa: Yogobe