Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sömnen påverkar din ekonomi Bild: Johnér

Därför behöver kvinnor mer sömn än män

Kvinnor använder hjärnan på mer komplext sätt

Kvinnor behöver generellt sett sova mer än män. Anledningen är att kvinnor använder sin hjärna under dagtid på ett mer komplext sätt än vad män oftast gör och därför har mer att bearbeta under sömnen.
– Ju mer komplex hjärna, desto mer sömn behöver du, säger sömnforskaren Jim Horne.

Publicerad 2016-03-16 | Senast ändrad 2018-02-08 | Vardagspuls

Nej, det är ingen machogrej att män inte behöver lika mycket sömn som kvinnor. Det är faktiskt så att kvinnor rent biologiskt behöver sova mer än män. Det här har forskaren Jim Horne kommit fram till. Han är professor på sömnforskningsinstitutet vid Loughborough universitet och berättar för brittiska upplagan av Metro att kvinnor använder sina hjärnor på ett mer komplext sätt än män på dagarna.
– Ju mer komplex hjärna, desto mer sömn behöver du. Kvinnor har en förmåga att göra flera saker samtidigt och är mer flexibla. De använder helt enkelt mer av sin hjärna än vad män gör. Därför behöver de också sova mer, säger han till tidningen.

Undantagen som bekräftar regeln

Han poängterar dock att det finns vissa undantag – män som har ett jobb eller visats i en miljö där de måste fatta många, snabba beslut behöver mer sömn än genomsnittet. Men forskningsresultaten tyder ändå inte på att dessa män behöver lika mycket sömn som kvinnor behöver generellt sett.

Jim Horne berättar också att kvinnor påverkas mer negativt av sömnbrist än män och risken att känna sig irriterade och deprimerade efter en natts dålig sömn är större hos kvinnor.
– Vi kunde inte göra samma koppling mellan män och deras känslor vid sömnbrist.

Fredagen 18 mars har utsetts till interationella sömndagen av World Association of Sleep Medicine (WASM).

Tycker du att dagen behövs? Kommentera gärna på vår facebook-sida.