Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Skrynkliga fingrar uppstår efter ett långt bad och har en naturlig förklaring Bild: Mostphotos

Därför blir dina fingrar och tår skrynkliga efter badet

En evolutionär effekt

Redan när du var liten upptäckte du säkert att dina fingrar och tår blev skrynkliga efter ett bad. Du undrade förmodligen varför utan att få något svar. Förklaringen är häpnadsväckande. Det beror på en kvarleva från tiden när människan sökte efter föda i vattnet med händerna.

Publicerad 2017-11-17 | Vardagspuls

Att få rynkiga och skrynkliga fingrar och tår efter en lång stund i badkaret är helt normalt. För några år sedan bestämde sig några brittiska forskare att ta reda på varför och kom fram till att det helt enkelt handlar om att vi ska få bättre grepp under vatten.

Det handlar med andra ord om en kvarleva från länge sedan när vi människor bodde nära vattendrag där vi med hjälp av primitiva verktyg sökte föda. Att fånga rörliga och hala fiskar kräver som bekant ett bra grepp för att kunna hålla kvar fångsten.

Skrynklorna och rynkorna uppstår när blodkärl i fingrarna drar ihop sig.

Lättare flytta föremål

Forskarna kom fram till upptäckten genom att fylla en container med vatten. På botten av containern placerades tunga vikter och blykulor ut. Vid ett första försök lät man ett antal personer med torra händer försöka flytta föremålen vilket gick ganska trögt. Vid andra försöket fick personerna hålla sina händer under vattnet en halvtimme innan föremålen skulle flyttas. Det visade sig gå mycket bättre.

Skrynkliga fingrar uppstår inte bara hos människor. Även apor och makaker får det.

Källa: svt