Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Vardagspuls ledighet sjuk förkyld Bild: Johnér

Därför blir du oftare sjuk när du är ledig

Vardagspuls reder ut

Visst känns det som att man oftare blir sjuk under ledigheten än annars? Det är inte bara som det känns – och det finns också en förklaring till det.

Publicerad 2015-12-31 | Senast ändrad 2017-12-18 | Vardagspuls

Du vet hur det kan vara. Samma dag som du äntligen får gå på ledighet kommer sjukdomen krypande. Eller känns det bara som att risken att bli sjuk ökar när du inte jobbar?  Nej, menar en professor vid Köpenhamns universitet. Och anledningen är – minskad stress.

Jan Pravsgaard Christensen, professor vid Institutet för internationell hälsa, immunologi och mikrobiologi, förklarar hur det går ihop.

– Stresshormoner kan mobilisera massvis av celler i vårt immunförsvar, till exempel sådana som äter upp bakterier innan de blir till infektioner. Så om du är stressad kan du hålla dig frisk, men i samma ögonblick som du och ditt immunförsvar slappnar av lite, blir vi sjuka, säger Jan Pravsgaard Christensen till Aftenposten.

Immunförsvaret slappnar av

När vi går på ledighet från jobbet eller skolan minskar nivåerna av stresshormoner som adrenalin, vilket i sin tur gör att immunförsvaret blir svagare.

– Stresshormoner kan mobilisera massor av celler i vårt immunförsvar, bland andra sådana som äter upp bakterier innan det blir infektioner. Om du är stressad kan du hålla dig frisk, men när du och ditt immunförsvar slappnar av lite blir vi sjuka, säger Jan Pravsgaard Christensen.

Kan det då vara en bra idé att fortsätta stressa även under ledigheten som ett sätt att hålla sig frisk..? Nej, menar Jan Pravsgaard Christensen, eftersom det ökar risken att drabbas av andra typer av sjukdomar än infektioner.

– Långvarig stress leder till högre blodtryck och ökar risken att drabbas av åderförkalkning och andra sjukdomar till följd av den, säger han.

Källor: Aftenposten, Aftonbladet