Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Vissa människor drabbas oftare av förkylningar än andra kan bero på gener Bild: Mostphotos

Därför blir vissa oftare förkylda än andra

Vilka faktorer spelar in?

De flesta av oss kan nog komma på den där person som hävdar att hen aldrig blir förkyld. Du kan säkert också komma på den där personen som tycks vara förkyld jämt och ständigt. Varför är det så och hur är det ens möjligt att det är på det viset? Vardagspuls reder ut tillsammans med Hälsoliv.

Publicerad 2017-10-06 | Vardagspuls

Skulle du fråga runt på arbetsplatsen skulle du nog rätt snabbt märka att det finns dem som blir sjuka mycket oftare än andra men även att det finns dem som hävdar att de aldrig blir sjuka.

Vad är då hemligheten?

Hälsoliv har pratat med infektionsläkaren och professorn Lars Lindqvist på infektionskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset och han menar att det enkla svaret är att personer som vistas bland andra förkylda människor löper en större risk för att bli smittade. Barn har sämre immunförsvar och deras föräldrar har därför större chans att smittas.

Men detta är dock bara en faktor som kan spela roll.

Det är skillnad på känslighet

- Sedan kan det finnas individuella egenskaper, så är det ju med oss människor. vissa är mer mottagliga än andra. Det betyder inte att man är defekt, Det kan helt enkelt vara så att man är mer känslig än andra mot vissa infektioner, säger Lars Lindqvist till Hälsoliv.

Andra faktorer som spelar in är gener, hur lättirriterade slemhinnor du har, din upplevelse av symtomen eller om man exempelvis lider av allergi eller astma.

Eftersom förkylningsviruset smittar både via luftvägar men även indirekta kontaktytor är det väldigt lätt att komma i kontakt med viruset.

En vanlig missuppfattning är att många tror att motion kan minska risken för att dra på sig en förkylning. Det är snarare så att en vältränad person möjligtvis kan påverkas mindre än andra, men man får inte ett bättre försvar mot viruset säger Lars Lindqvist.

Källa Hälsoliv

Det kan du göra för att hindra spridningen

  • Nys i armvecket, händerna används oftast för att komma i kontakt med olika ytor
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk. Kasta dem sen i en påse som går att stänga.
  • Var noga med att tvätta händerna ofta och noggrant i förkylningstider. Det är viktigt både när du är förkyld eller någon i din närhet.
  • Undvik att skaka hand med andra och ha helst ett visst avstånd till andra när du ska hosta eller nysa.

Källa Vårdguiden 1177