Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

bakis fet Bild: Johnér

Därför går förbränningen på lågvarv när du är bakis

Levern prioriterar alkoholen

Levern är ett viktigt organ för fettförbränningen. När du har alkohol i kroppen fokuserar levern istället på att bryta ner alkoholen. Fettförbränningen sätts alltså på ”hold” och din kropp struntar helt i att göra sig av med några kalorier.

Publicerad 2016-06-13 | Vardagspuls

Trodde du att det är alkoholen som gör dig fet? Visserligen är alkohol kaloririkt och knappast särskilt nyttigt ur någon hälsosynpunkt, men det som verkligen är problemet är att kroppens ämnesomsättning går på sparlåga när du har alkohol i kroppen. Anledningen? Levern jobbar för fullt med att bryta ner alkoholen och hinner inte ta hand om fettet. Alltså bränner du inga kalorier så länge du har alkohol kvar i blodet.

Levern, som är det mest energikrävande organet är viktig för förbränningen och är det som bränner mest fett i vila. Men med alkohol i blodet väljer levern att använda det som bränsle före fettet.

Det innebär att även om alkoholen i sig inte omvandlas till fett i någon större mängd så stängs fettförbränningen av så länge du har kvar alkohol i kroppen. Det här skriver näringsfysiologen Fredrik Paulun i sin bok Pauluns träningslära. Så vill du hålla igång din fettförbränning bör du alltså vara sparsam med spriten!

Psst...
Även musklerna är effektiva när det kommer till att bränna fett. Regelbunden motion aktiverar och stärker musklerna vilket också kommer hjälpa dem att bränna fett. En bra tränad muskel har nämligen bättre förmåga att utnyttja fettet som bränsle. Men det betyder inte automatiskt att ju större muskel du har, desto mer förbränner du.

MER:
Är det bra att träna bakis?

Här är alkoholen som är mest ”ok”