Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

koriander tvål Vardagspuls Bild: Johnér

Därför avskyr vissa smaken av koriander

Forskare: Svaret kan ligga i dina gener

Koriander – få kryddor delar människor lika tydligt i två läger. Vissa tål inte smaken medan andra inte kan få nog av den. Enligt forskare kan det bero på generna.

Publicerad 2016-03-22 | Senast ändrad 2017-09-21 | Vardagspuls

Vissa upplever smaken av koriander som citrusliknande och frisk, andra menar att den omstridda örten smakar syntetiskt eller rentav tvål. Inte konstigt, menar korianderhatarna, eftersom växten innehåller aldehyder, en organisk förening som återfinns i just tvål.
Men varför upplever olika människor smaken på så fullständigt olika sätt? Amerikanska forskare menar att det kan bero på gener och framförallt en viss gen.

Test med tvillingar

Charles Wysocki vid Monell Chemical Senses Center i Philadelphia  genomförde ett test där 41 par enäggstvillingar och 12 par tvåäggstvillingar fick lukta och smaka på färsk, hackad koriander. Resultatet: fyra av fem enäggstvilingar gav samma omdöme om korianderns doft och smak, medan bara hälften av tvåäggstvillingarna delade omdöme.
När forskare senare gick vidare med att analysera generna hos 30 000 personer upptäckte man att de som tycker att koriander luktar som tvål har genetiska likheter som kan knytas till just luktsinnet. Särskilt en gen, kallad 0R6A2, verkar spela en stor roll för hur vi upplever koriander. Se hela förklaringen i klippet ovan.

Källa: Wall Street Journal, Metro