Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

trafikbuller hälsa fetma Bild: Johnér bildbyrå

Trafikbuller kan göra dig fet

"Ett hot mot folkhälsan" konstaterar forskare

Lever du med en ljudkuliss av motorcyklar som mullrar förbi, tutande bilar och vrålande flygplan? 
Stör du dig på oväsendet från trafiken så finns det goda skäl till det. Bullret kan nämligen göra dig bukfet, enligt svensk forskning.

Publicerad 2015-06-01 | Vardagspuls

Resultatet av studien vid Karolinska Institutet har fått stor spridning i internationella medier. Forskning visar nämligen att oväsen från tåg, bilar, bussar och flygplan kan påverka ditt midjemått rejält. 

I studien ingick 5075 män och kvinnor mellan 4565 år från fem kommuner i Stockholms län. Analysen på kopplingen mellan trafikbuller och bukfetma baseras på data som samlades in mellan 2002 och 2006. Deltagarna fick svara på frågor om livsstil, hälsostatus, stressnivåer, sömnsvårigheter och arbetsbelastning, samt nivån av trafikbuller. Studien visade att långvarig exponering av trafikbuller ökar nivåerna av stresshormonet kortisol i kroppen.

– Hormonet är känt för att stimulera ansamling av visceralt fett i buken. Trafikbullret kan samtidigt leda till sömnsvårigheter vilket kan vara en bidragande orsak till försämrad hälsa, säger Andrei Pyko, doktorand i miljömedicinsk epidemiologi och huvudförfattare till studien, till Dagens Nyheter.

Allra värst var flygtrafik

När ljudnivån från vägtrafik ökade med fem decibel ökade samtidigt människors midjemått i genomsnitt med 0,21 centimeter. Värst var dock flygtrafik, där fann man en ökning på i genomsnitt 0,99 centimeter när ljudnivån ökade med fem decibel.

Bukfetma i sig ökar risken diabetes och hjärtsjukdom. Det är alltså ytterligare en faktor som man behöver ta hänsyn till vid stadsplanering, enligt medicine doktor Charlotta Eriksson vid Institutet för miljömedicin (IMM), som deltog i studien. 

– Buller är därmed ett seriöst hot mot folkhälsan, säger hon till Health.com.