Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

julkänsla Bild: BMJ

Forskarna vill ha svar på varför du inte har julkänsla

Den där härliga känslan inför jul som nästan inte går att beskriva. Förväntan, pirret, lyckoruset. Känner du igen dig? Eller har du aldrig känt då? I så fall kan forskningen kanske hjälpa dig i framtiden! Du kan nämligen lida av ”bah humbug-syndromet”.

Publicerad 2015-12-21 | Senast ändrad 2017-12-07 | Vardagspuls

”Tomten jag vill ha en riktig jul, en sån som man har när man är liten…”
Har du svårt att känna den där nästan magiska känslan inför julen?

Forskare i Danmark har kommit fram till att den speciella julkänslan finns i fem särskilda delar av hjärnan, det skriver Dagens medicin.

Enligt studien som publicerats i medicinska tidskriften BMJ kallar forskarna oförmågan att få julfeeling för ”bah humbug-syndromet”,  en referens till den pessimistiska, girige Ebenezer Scrooge i Charles Dickens klassiker ”En julsaga” som sade just så om julen. 

I studien ingick tio personer som vanligtvis firar jul och tio personer som inte firar jul. Samtliga var från samma del av Köpenhamn. Personernas hjärnor röntgades samtidigt som de fick se bilder med julmotiv. Då stod det tydligt att det var fem särskilda områden i hjärnan som aktiverades betydligt mer hos de som firar jul jämfört med de som inte gör det. Det skulle alltså kanske kunna ha med bland annat nostalgi att göra.

Hoppas kunna behandla i framtiden

Och med den här studien hoppas nu forskarna att personer som inte kan få den där härliga julkänslan i dag, med hjälp av behanling kanske ska kunna få det i framtiden. Eller i alla fall att få en förståelse för vad det är som ligger bakom olikheterna.
Bättre förståelse för varifrån den magiska julkänslan kommer skulle kunna vara ett steg närmare till att förstå och behandla personer som lider av bah humbug-syndromet enligt forskarna.

Men de poängterar dock att fler studier behövs, även kring andra högtider, som chanukka och diwali, och att det är svårt att avgöra om hjärnaktiviteten bara beror på julkänsla eller om de personerna generellt har mer glada och nostalgiska känslor.