Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

relation Bild: Johnér

Därför kraschar din relation

5 vanliga orsaker

Varför är det vara så svårt ibland att få det att funka? Trots att båda vill. Det här har svenska forskare försökt ta reda på. De kom fram till att en av de vanligaste orsakerna till att svenska relationer tar slut beror på psykisk ohälsa.

Publicerad 2016-02-10 | Vardagspuls

Nedan listar vi 5 vanliga orsaker till att relationen fallerar: 

 1. Psykisk ohälsa 
  Att båda parter i en relation mår bra i sig själv är en grundförutsättning för ett lyckligt förhållande. Det här visar i alla fall en studie vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som tidiningen Femina tagit del av. Ett vanligt problem som ofta leder till separation är psykisk ohälsa och missbruk.
 2. Obearbetade problem
  Många bär vi på bagage sedan tidigare i live. Det kan vara från tidigare relationer, uppväxten eller andra känslomässigt jobbiga saker som hänt oss i livet.  Det här i sig behöver egentligen vara något problem i fortsatta relationer, men när problemen blir liggandes oberabetade så kan det vara svårt att gå vidare hur mycket man än vill. I en kärleksrelation där vi ofta kommer den andra partnern nära tvingas vi ofta konfrontera våra ömma punkter. Därför är det viktigt att vara öppen för att jobba igenom vårt eget och vår partners bagage. Annars är risken stor att förhållandet kraschar förr eller senare.
 3. Vi ger inte varandra egentid och andrum
  En relation innebär även att man accepterar varandras behov av egentid. Alla människor är en egen individ och inte någon som någon annan har äganderätt på. De relationer som har bäst odds är de där vi prioriterar varandra men också låter den andre ha ett eget liv utöver förhållandet. Att bli alltför beroende av varandra gör oss osjälvständiga och sätter alltför stor press på relationen enligt den amerikanska psykologen och relationscoachen Ashley Arn.
 4. Vi har svårt att lita på vår partner
  Det är nödvändigt i en relation att vi litar på varandra och känner oss trygga med varandra. Lögner och svartsjuka dödar förhållandet. Många relationer tar slut just på grund av bristande tillit, lögner och bortförklaringar skriver Må bra.
 5. Vi har allt för höga förväntning
  Det är inte som i sagorna – vi träffas och lever lyckliga i alla våra dagar, utan att jobba på vår relation. En relation är som vilket arbete som helst – det kräver underhåll. Om vi har orimligt höga förväntningar på förhållandet och tror att allt ska vara en dans på rosor hela tiden så kommer vi bli besvikna när förälskelsestadiet har lagt sig. I början kanske kärleken är blind men efter några månader när vi blir mer ”klartänkta” igen är det vanligt att relationen tar slut när det visar det sig att personen inte var den vi trodde. Men ingen är ju som bekant perfekt – det krävs att vi arbetar på relationen och lära oss att även acceptera varandras brister. 

 

Källor: Må braFeminaEHarmony