Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

kyssar studie bakterier Bild: Johnér

Därför kysser vi varandra

Vid varje kyss byter 80 miljoner bakterier plats

Att kyssas kan vara bra för immunförsvaret, visar en holländsk studie. Men du kanske inte vill veta varför...

Publicerad 2015-10-12 | Vardagspuls

Tycker du att det är mysigt att kyssas? Kanske kommer du vilja göra det ännu mer när du läst om resultatet av den här studien – eller inte.

Din mun innehåller ungefär en miljard bakterier. Varje gång du kyssar någon byter ungefär 80 miljoner bakterier plats, från din mun till den du kysser och vice versa. Ibland kan det förstås handla om skadliga sjukdomsbakterier, men ibland kan dessa bakterier göra nytta i den nya kroppen.

– Bakterier är inblandade i många kroppsliga funktioner, de hjälper också till med utformningen av våra immunförsvar. Och att utsättas för andras bakterier kan hjälpa våra immunförsvar, så den här studien borde få dig att vilja kyssas mer, säger Alison Morris, professor i medicin vid University of Pittsburgh Medical Center till tidningen Today.

Tidigare forskning har visat att vi söker oss till och hellre kysser personer som har en bakteriekultur som inte liknar vår egen. Det kan vara ett sätt för kroppen att stärka immunförsvaret genom att utsätta sig för främmande bakterier.

Små skillnader

Studien gick till så att forskare tog salivprover från 21 förälskade par i Amsterdam, före och efter en kyss. Det gick inte att se några större skillnader mellan den ena partners bakterier i saliven och den andra partnerns. Antagligen, menar forskarna, på grund av att paren har liknande matvanor – och för att de utbytt saliv med varandra så många gånger.

Steg två gick till så att den ena partnern drack en probiotisk yoghurt, som innehåller bakterier som normalt inte finns i munnen, innan paret kysstes igen i tio sekunder. Sedan jämfördes resultaten.

Källa: Microbiome journal