Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Därför ska du inte hetta upp olivoljan Bild: Vardagspuls

Därför är det bättre att äta olivoljan kall

Temperaturen gör större skillnad än kvaliteten

Brukar du steka i olivolja och tänka att du tillgodogör dig alla oljans nyttigheter? Då bör du tänka om. Enligt en studie är det viktigare att oljan äts kall än att den är av god kvalitet.

Publicerad 2016-10-12 | Senast ändrad 2017-01-17 | Vardagspuls

Att olivolja är nyttigt är en vida spridd sanning vid det här laget. Oljan har utsetts som en viktig del av den nyttiga medelhavskosten och ses också som en förklaring till den så kallade "franska paradoxen": trots att fransmän röker mycket mer än oss och äter samma mängd mättat fett, så lever de längre och drabbas i mindre utsträckning av hjärt- kärlsjukdomar. Men en studie visar att det också är viktigt hur vi använder oljan – och inte i första hand hur god kvalitet den är av.

Ny mätmetod

I studien, som genomfördes vid University of Glascow i Skottland, fick 70 frivilliga försökspersoner lämna urinprov. Sedan delades de upp i två grupper där den ena fick ta 20 ml extra virgin olivolja varje dag, medan den andra gruppen fick ta lika mycket "vanlig" olivolja dagligen.

Genom att titta på förändringar i proteinet i urinproven kunde forskarna mäta små förändringar i försökspersonernas hjärthälsa. Denna nya mätmetod är mycket mer tillförlitlig än att titta på till exempel kolesterolnivåer, menar forskarna.

Kvaliteten mindre viktig

Slutsatsen var att hälsovinsten av att dricka rå olivolja var densamma – oavsett om man använda en extra virgin eller en "vanlig", det vill säga en kemiskt processad, olivolja. Däremot spelar det roll om oljan intas kall eller uppvärmd.

När oljan värms upp förändras dess komposition drastiskt. Många av de ämnen som finns i olivplantan naturligt bryts ner liksom flera av de nyttiga fettsyrorna. Dessutom kan oönskade ämnen uppstå när fettsyrorna löses upp, bland annat giftiga aldehyder. För just olivolja händer det redan vid låga temperaturer, när oljan börjar ryka. En brittisk studie visade att fler giftiga ämnen bildades när en extra virgin olivolja hettades upp än en kemiskt processad.

Självklart kan det vara värt att välja en extra virgin olivolja för smakens skull eller för att man vill ha en mer naturlig produkt. Men för att få ut det mesta av oljan för din hälsa: använd den kall för att dressa din sallad med den eller doppa bröd i istället för till stekning.

Källa: BBC, The American Journal of Clinical Nutrition

5 goda sätt att använda olivoljan kall

Istället för att använda oljan till stekning kan du...

1. Dressa din favoritsallad med den.
2. Stänka i pastan efter att du hällt av vattnet. Höjer smaken och gör att pastan inte klibbar ihop sig.
3. Droppa på en skiva bröd innan du lägger på ditt favoritpålägg.
4. Droppa i en soppa innan servering. Snyggt och gott!
5. Häll på en grillad eller stekt bit kött eller fisk för att "återfukta" och smaksätta.